Home / สาระเป็นความรู้ / เทคนิคการขยายพันธุ์ส้ม ด้วยวิธีการตอนกิ่ง

เทคนิคการขยายพันธุ์ส้ม ด้วยวิธีการตอนกิ่ง

การขยายพันธุ์ส้ม ด้วยวิธีการตอนกิ่ง เป็นวิธีการเพิ่มจำนวนพันธุ์พืชที่มีมีประสิทธิภาพให้มีมากขึ้นกว่าเดิมมาอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเพื่อให้ส่วนต่างๆของส้มนั้นสามารถเกิดราก แตกตา หรือเจริญเติบโตขึ้นเป็นต้นใหม่ มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ดั้งเดิม มีคุณสมบัติและให้ผลผลิตดีเช่นเดิม เหมาะสำหรับไม้ผลบางชนิด เช่น ส้ม มะนาว ชมพู่ ลำไย โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น การขยายพันธุ์ส้มด้วย วิธีการตอนกิ่ง เป็นวิธีการเพิ่มจำนวนพันธุ์พืชที่มีมีประสิทธิภาพให้มีมากขึ้นกว่าเดิมมาอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเพื่อให้ส่วนต่างๆ ของส้มนั้นสามารถเกิดราก แตกตา หรือเจริญเติบโตขึ้นเป็นต้นใหม่ มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ดั้งเดิม มีคุณสมบัติและให้ผลผลิตดีเช่นเดิม เหมาะสำหรับไม้ผลบางชนิด เช่น ส้ม มะนาว ชมพู่ ลำไย เป็นต้น ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ดังนี้

วัสดุ/อุปกรณ์ 1.มีดสำหรับตอนกิ่ง 2. กาบมะพร้าวใช้สำหรับหุ้มรอยควั่น แช่น้ำไว้ก่อนประมาณ 1-2 เดือน 3.เชือกพลาสติก 4.พลาสติกใส 5.กรรไกรตัดกิ่ง ใช้สำหรับตัดกิ่งเมื่อแตกรากดีแล้ว ขั้นตอน/วิธีการทำ 1. เลือกกิ่งส้มที่จะตอนจากต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข้งแรง ปราศจากโรคแมลงรบกวน ต้นพันธุ์ให้ผลผลิตเป็นจำนวนมาก เป็นที่ต้องการของตลาด เป็นกิ่งที่ไม่แก่หรือไม่อ่อนจนเกินไปยาวประมาณ

6-12 นิ้ว อายุประมาณ 6-12 เดือน มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร เป็นกิ่งที่แตกออกจากลำต้น มีข้อตาสม่ำเสมอ และไม่ควรเลือกกิ่งที่แก่เพราะจะออกรากน้อย เมื่อตัดกิ่งออกไปจะดูแลรักษายากกว่าปรกติ 2. ใช้มีดตอนกิ่งควั่นกิ่งให้รอยควั่นอยู่ด้านบนหรืออยู่บริเวณใต้ตา รอยควั่นควรห่างกันเท่ากับเส้นรอบวงของกิ่งตอน 3. กรีดระหว่างรอยควั่นแล้วแกะเปลือกออก ขูดเอนเนื้อเยื่อออกให้หมด โดยขูดจากยอดมาหาโคน 4 .ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที หุ้มด้วยขุยมะพร้าวที่อุ้มน้ำหมาดๆ แล้วห่อทับด้วยพลาสติก มัดเชือกให้แน่นทั้งด้านบนและล่าง 5. ประมาณ 25-30 วันจะมีรากสีขาวเกิดขึ้นในถุงพลาสติก รอจนมีรากมากพอ สามารถตัดและนำไปปักชำก่อนนำไปปลูกได้

ประโยชน์จากการขยายพันธุ์ด้วยกิ่งตอน เกษตรกร สามารถทำได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีความชำนาญมากนัก ให้ผลผลิตเร็วกว่าการปลูกด้วยเมล็ดและการปักชำเมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดเดียวกัน ส้มจะไม่กลายพันธุ์ ต้นที่ได้จะให้ดอก ผล เหมือนเดิมทุกประการ มีต้นทรงพุ่มที่มีสูงจนเกินไป สะดวกต่อการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิต

Facebook Comments Box

Check Also

กินน้ำตาลเป็น ชีวิตหวานชื่น

น้ำตาลจะไม่เป็น …