Home / สาระเป็นความรู้ / การปลูกบัวหลวง

การปลูกบัวหลวง

บัวหลวงเป็นพืชตระกลูบัวที่มีถิ่นกำเนิดในเขตเมืองร้อนเป็นบัวที่นิยมปลูกมากเนื่องจากมีประโยชน์ในหลายด้านด้วยกันอาทิประโยชน์จากดอกใบเมล็ดและเป็นไม้ประดับเป็นต้นปัจจุบันมีการปลูกเพื่อการค้าในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

ลักษณะทั่วไป
บัวหลวงเป็นพืชน้ำล้มลุกมีหัวเป็นส่วนลำต้นและรากอยู่ในดินใต้น้ำส่วนก้านใบและก้านดอกจะเติบโตแทงพ้นขึ้นเหนือน้ำใบมีลักษณะกลมสีเขียวเส้นผ่าศูนย์กลาง30-40ซม.ผิวใบปกคลุมด้วยขนเล็กๆจำนวนมากทำให้ไม่เปียกน้ำส่วนดอกมีสีขาวสีชมพูสีชมพูออกม่วงสีชมพูออกแดงหรือสีผสมเรียงซ้อนกันจำนวนมาก

บัวหลวงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพดินในระดับน้ำไม่ลึกมากเกิน1เมตรมีความอ่อนไหวต่อคุณภาพน้ำสูงชอบแหล่งน้ำธรรมชาติสะอาดน้ำไม่เน่าเสียดังนั้นระดับน้ำและคุณภาพของน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกๆที่ต้องพิจารณาสำหรับการปลูกบัวหลวง

การปลูก
พื้นที่ปลูกบัวหลวงควรเป็นพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่มีความสูงต่ำสม่ำเสมอและใกล้แหล่งน้ำลักษณะของดินควรเป็นดินร่วนหรือดินเหนียวหน้าดินเป็นโคลนตมไม่หนามากสำหรับดินร่วนปนทรายจะให้ผลผลิตของดอกน้อยใบจะมากกว่า

การเตรียมแปลง
–การเตรียมแปลงปลูกบัวหลวงจะมีลักษณะคล้ายกับการทำนาแต่จะขุดแปลงลึกกว่าประมาณ1-1.5เมตรเพื่อให้กักเก็บน้ำสูง0.5-1เมตร
–หากเป็นแปลงเก่าหรือบ่อเก่าให้สูบน้ำออกให้หมดพร้อมไถและปรับพื้นที่ให้เรียบและกำจัดวัชพืช
–หว่านปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อและปรับสภาพดินพร้อมตากแดดบ่อประมาณ1-2อาทิตย์
–ทำการหว่านปุ๋ยสูตร12-12-24อัตรา30กก./ไร่ร่วมกับปุ๋ยคอก200กก./ไร่พร้อมทำการไถและปรับหน้าดินอีกครั้ง

ขั้นตอนการปลูก
การปลูกจะใช้วิธีการแยกเหง้าบัวหรือรากบัวออกปลูกโดยเหง้าที่ใช้จะยาวประมาณ2-3ข้อและมีตาเหง้า2-3ตาซึ่งหลังปลูกต้นบัวใหม่จะงอกขึ้นตามตาบริเวณข้อบัวแบ่งเป็น2วิธีคือ

1.การปลูกในแปลงดินแห้ง
มักใช้สำหรับแปลงใหม่หรือต้องการปลูกในลักษณะของดินแห้งหลังจากการเตรียมบ่อการปลูกในแปลงลักษณะนี้จะใช้วิธีการขุดหลุมด้วยเสียมหรือจอบลึกประมาณ15-20ซม.พร้อมฝังเหง้าบัวโดยให้เหลือส่วนที่เป็นตาบัวเหนือผิวดินประมาณ1-2ข้อหลังจากนั้นจึงทำการปล่อยน้ำเข้าแปลง

2.การปลูกในแปลงดินโคลน
เป็นวิธีการที่นิยมปลูกเนื่องจากง่ายและสะดวกกว่าวิธีแรกด้วยการปล่อยน้ำเข้าแปลงเพียงเล็กน้อยหรือสูงกว่าผิวดิน3-5ซม.เพื่อให้ดินเป็นโคลนตมหลังจากนั้นจะให้เหง้าบัวเสียมลงแปลงโดยให้เหลือส่วนเหนือผิวดินประมาณ1-2ข้อเมื่อปลูกเสร็จจึงทำการปล่อยน้ำให้ท่วมแปลง

การดูแล
1.การปล่อยน้ำจะปล่อยน้ำหลังปลูกเสร็จให้ท่วมแปลงในระดับสูงกว่าปลายเหง้าบัวเพียงเล็กน้อยเมื่อต้นอ่อนบัวเริมงอกและตั้งตัวได้แล้วจึงทำการปล่อยน้ำเข้าแปลงอีกครั้ง

2.การใส่ปุ๋ยจะทำการใส่ปุ๋ยครั้งแรกเมื่อเห็นต้นอ่อนของบัวงอกแล้วประมาณ1-2อาทิตย์โดยใช้สูตร16-16-8และอีกครั้งในระยะก่อนบัวออกดอกในสูตร12-12-24ทั้งสองครั้งใส่ประมาณ30กก./ไร่นอกจากนี้ในระยะแรกอาจใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ร่วมด้วยในอัตรา100กก./ไร่ไม่ควรใส่ปุ๋ยชนิดนี้มากเพราะอาจทำให้น้ำเน่าเสียได้

การเก็บผลผลิตผลผลิตที่ได้จากการปลูกบัวหลวงแบ่งได้เป็นหลายส่วนคือ
1.ดอกถือเป็นผลผลิตหลักของการปลูกบัวหลวงเนื่องจากมีความต้องการทางตลาดมากที่สุดการเก็บดอกสามารถเก็บได้ตลอดอายุของบัวด้วยการตัดก้านดอกยาว30-40ซม.
2.ใบเป็นผลพลอยได้จากการปลูกบัวนิยมตัดใบอ่อนนำมาใช้ในการห่อข้าวของหรือพิธีกรรมต่างๆเช่นงานบวช
3.ฝักบัวถือเป็นผลผลิตที่มีการจำหน่ายในท้องตลาดชนิดหนึ่งที่นิยมกันมากเนื่องจากสามารถรับประทานสดได้หรือนำมาทำของหวานในรูปของเมล็ดบัวเชื่อมการเก็บฝักบัวจะเก็บในระยะฝักแก่
4.เหง้าบัวหรือรากบัวนิยมนำมาทำรากบัวเชื่อมหรือนำมาปรุงเป็นอาหารการเก็บรากบัวจะเก็บเมื่อต้นบัวมีปริมาณถี่มากเกินไป

Facebook Comments Box

Check Also

กินน้ำตาลเป็น ชีวิตหวานชื่น

น้ำตาลจะไม่เป็น …