Home / สาระเป็นความรู้ / เทคนิคการดูแล มะพร้าวน้ำหอม ให้มีรสชาติหวาน อร่อย

เทคนิคการดูแล มะพร้าวน้ำหอม ให้มีรสชาติหวาน อร่อย

การปลูกมะพร้าวน้ำหอม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง โดยเฉพาะการเลือกพื้นที่ในการปลูกใช้พันธุ์ดี ปลูกถูกวิธี การดูแลรักษาที่สมบูรณ์แบบปราศจากโรคและแมลงศัตรูมารบกวนรวมไปถึงการทำให้มะพร้าวน้ำหอมของเป็นที่ต้องการของตลาดนั้นปัจจัยสำคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของผลผลิตแต่จะเน้นไปที่คุณภาพซึ่งก็คือรสชาตินั่นเอง

เทคนิคเพิ่มความหอมหวาน ให้ใช้ น้ำหมักชีวภาพละลายกับกากน้ำตาลและน้ำในอัตราส่วน 3:1:10 (น้ำหมักชีวภาพ 3 ส่วน+กากน้ำตาล 1 ส่วน+น้ำสะอาด 10 ส่วน) ราด รดหรือฉีดพ่นลงดินบริเวณโคนต้นก่อนการเก็บผลผลิต 3 วัน จะช่วยให้ผลผลิตมีรสชาติ หอม หวานชื่นใจ จนใครๆ ไม่ปฏิเสธ

สูตรน้ำหมักชีวภาพ 1.เศษปลา 3 ส่วน 2.กากน้ำตาล 1 ส่วน น้ำสะอาด 10 ส่วน 4.สารเร่งพด.2 1 ซอง วิธีการทำ :นำเศษปลาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับกากน้ำตาลในถังหมัก จากนั้นละลายสารเร่งพด.2 กับน้ำสะอาดเติมลงในถังหมักแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้ง ปิดฝาถังให้สนิทเก็บไว้ในที่ร่ม ใช้เวลาในการหมักอย่างน้อย 1 เดือน ก็จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

Facebook Comments Box

Check Also

เทคนิคการปลูก และดูแล พริกเหลือง

เกษตรกรไทยส่วนใ …