Home / สาระเป็นความรู้ / กรมวิชาการเกษตรเตือน เกษตตรกรเฝ้าระวังโรคหอมเลื้อย ในหอมแดงและหอมหัวใหญ่

กรมวิชาการเกษตรเตือน เกษตตรกรเฝ้าระวังโรคหอมเลื้อย ในหอมแดงและหอมหัวใหญ่

ระยะนี้อุณหภูมิลดต่ำลง มีหมอกในตอนเช้า และมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่ง กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงและหอมหัวใหญ่ ให้เฝ้าระวังโรคหอมเลื้อย ที่สามารถพบได้ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น มักพบแสดงอาการของโรคบนใบ กาบใบ หรือส่วนหัว โดยเริ่มแรกพบจุดเล็กสีเขียวหม่นฉ่ำน้ำ ต่อมาแผลขยายใหญ่เป็นแผลรูปกลมหรือรี เนื้อแผลยุบลงเล็กน้อยบนแผลมีหยดของเหลวสีชมพูอมส้มเมื่อแผลแห้งจะเห็นเป็นตุ่มเล็กสีน้ำตาลดำ เรียงเป็นวงรีซ้อนกันหลายชั้น ถ้าแผลขยายใหญ่ หรือหลายแผลมาชนกัน จะทำให้ต้นหักพับ แห้งตาย หรือเน่าตายทั้งต้น ทำให้ผลผลิตลดลงหากแสดงอาการของโรคในระยะที่ต้นหอมยังไม่ลงหัวจะพบแสดงอาการต้นแคระแกร็น ใบบิดเป็นเกลียวไม่ลงหัว ถ้าเป็นโรคในระยะที่ต้นหอมเริ่มลงหัวจะทำให้หัวลีบยาวบิดโค้งงอส่วนกาบใบที่อยู่บริเวณเหนือหัวหอม(คอหอม) มักยืดยาว มีระบบรากสั้นกว่าปกติ ทำให้ไม่ได้ผลผลิต.

ให้เกษตรกรหมั่นตรวจและกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการสะสมเชื้อสาเหตุโรค ถ้าพบต้นที่เป็นโรคให้ถอนต้นที่พบเชื้อรานำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันที จากนั้นให้เกษตรกรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชโพรคลอราช 50% ดับเบิ้ลยูพีอัตรา 20กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารอะซอกซีสโตรบิน25%เอสซีอัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรหรือสารไดฟีโนโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรหรือสารคาร์เบนดาซิม 50% เอสซี อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่ง กรณีโรคยังคงระบาดให้พ่นซ้ำทุก5วันแต่ไม่ควรเกิน4ครั้งและควรพ่นสลับกับสารแมนโคเซบ80%ดับเบิ้ลยูพีอัตรา 40-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อสาเหตุโรค

ทั้งนี้ ก่อนการปลูกหอมแดงเกษตรกรควรไถพรวนพลิกดินขึ้นมาตากแดด 2-3 แดด โดยไถให้ลึกจากผิวดินมากกว่า 20 เซนติเมตรขึ้นไป และตากดินไว้ให้นานกว่า2สัปดาห์เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจตกค้างในดิน และช่วยลดปริมาณเชื้อในดินลงได้มากจากนั้นให้ใส่ปูนขาว ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับสภาพดิน และเลือกใช้หัวพันธุ์ที่มีคุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรคโดยแช่หัวพันธุ์ก่อนปลูกด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาอัตรา10-20กรัมต่อหอมแดง1กิโลกรัมหรือสารป้องกันกำจัดโรคพืชโพรคลอราช50%ดับเบิ้ลยูพีอัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร แช่นาน 15-20 นาที อีกทั้งในแปลงที่เคยมีการระบาดของโรครุนแรง เกษตรกรควรเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่พืชสกุลหอมและกระเทียมสลับหมุนเวียนอย่างน้อย 2 ปี

Facebook Comments Box

Check Also

เทคนิคการปลูก และดูแล พริกเหลือง

เกษตรกรไทยส่วนใ …