Home / สาระเป็นความรู้ / สูตรปุ๋ยหมักบำรุงต้นสละ

สูตรปุ๋ยหมักบำรุงต้นสละ

คุณธานินทร์ ใจห้าว ใช้วิธีการดูแลสวนสละอินทรีย์ จนประสบความสำเร็จ โดยการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพเอง ใช้ในพื้นที่สวนสละ ภายในสวนสละของคุณธานินทร์ จะวางท่อน้ำแบบสปิงเกอร์ทุกๆ 3 เมตร เพื่อจะให้น้ำแก่สละในช่วงที่มีอากาศแห้ง การปล่อยน้ำผ่านสปิงเกอร์นั้น คุณธานินทร์จะใส่น้ำหมักชีวภาพที่ได้สูตรมาจากพัฒนาดินมาผสมพร้อมกับส่งน้ำตามท่อผ่านระบบสปิงเกอร์ เป็นการบำรุงพืชเพราะหลัง/ระหว่างที่พืชได้น้ำ พืชจะดูดซึมธาตุอาหารได้ดี ทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาไปในตัวอีกด้วย

สำหรับน้ำหมักที่คุณธานินทร์ ใจห้าวได้ทำขึ้น จะนำเอาของภายในครัวเรือนที่หาได้หรือของที่หาได้ในพื้นที่ อาทิเช่น ปลาหลังเขียว ที่หาซื้อได้ในราคาที่ถูกเพราะอยู่ใกล้แพรับซื้อปลา หรือจะเป็นถั่วฝักยาวหรือฟักทองที่ปลูกเองและกินไม่หมด รวมทั้ง พืชผักอย่างอื่นๆ ที่มีภายในครัวเรือนไม่จำเพาะเจาะว่าต้องมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้บำรุงพืชปลูก

ส่วนผสม 1.ปลาหลังเขียวหรือปลาอื่นๆ จำนวน 10 กิโลกรัม 2.เศษพืชผักผลไม้ เหลือทิ้ง จำนวน 30 กิโลกรัม 3.กากน้ำตาล จำนวน 10 กิโลกรัม 4.พด.2 จำนวน 1 ซอง วิธีการทำ 1.นำปลาหลังเขียวและเศษพืชผักผลไม้ มาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในถังหมัก 2.นำกากน้ำตาลใส่ลงไปในถัวหมักคลุกเคล้าให้เข้ากัน 3.ใส่สารพด.2 ลงไปในถังหมักคลุดเคล้าอีกครั้ง 4.ปิดฝาไม่ต้องสนิทและตั้งไว้ในที่ร่ม 5.ในระหว่างการหมักให้คนทุกๆ 5-7 วัน

การนำไปใช้ หมักจนครบ 1 เดือน ก็สามารถนำไปใช้ผสมกับน้ำส่งผ่านระบบท่อสปริงเกอร์ในสวนไม้ผลได้ทันทีโดยให้ปุ๋ยน้ำหมักเดือนละครั้ง

Facebook Comments Box

Check Also

กินน้ำตาลเป็น ชีวิตหวานชื่น

น้ำตาลจะไม่เป็น …