Home / สาระเป็นความรู้ / เทคนิคการขยายพันธุ์มะลิ ด้วยวิธีการปักชำ

เทคนิคการขยายพันธุ์มะลิ ด้วยวิธีการปักชำ

มะลิ เป็นพรรณไม้ยืนต้น และเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางบางชนิดก็มีลำต้นแบบเถาเลื้อยลำต้นมีความสูงประมาณ 1-3 เมตร ผิวเปลือกลำต้นสีขาวมีสะเก็ดรอยแตกเล็กน้อย ลำต้นเล็กกลมแตกกิ่งก้านสาขาไปรอบๆ ลำต้น ใบเป็นใบเดียวแตกใบเรียงกันเป็นคู่ๆ ตามก้านและกิ่งลักษณะของใบมนป้อมโคนใบขอบเรียวปลายใบแหลมขอบใบเรียบเป็นมันสีเขียวเข้ม ออกดอกเป็นช่อออกตามส่วนยอดหรือตามง่ามใบดอกเล็กสีขาวเรียงกันเป็นวงกลมหรือซ้อนกันเป็นชั้นแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ผลเป็นรูปกลมรีเล็กเมื่อสุกจะมีสีดำภายในมีเมล็ดอยู่ 1 เมล็ดนอกจากนี้ลักษณะของลำต้นและดอกแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์ ส่วนการขยายพันธุ์มะลิ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการปักชำกิ่ง

คุณบุญส่ง ปิ่นแสง เกษตรกรและหมอดินอาสาประจำ ตำบลศาลากลางอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ความสามารถโดดเด่นของ คุณบุญส่งปิ่นแสง คือเกษตรกรที่เด่นในด้านการทำสวนมะลิซ้อนประสบการณ์ในด้านการปลูกมะลิมากกว่า 40 ปี แต่กว่าจะประสบความสำเร็จ ก็ได้มีการลองผิดลองถูกมาไม่รู้ต่อกี่ครั้ง จนทุกวันนี้เรียกได้ว่าปราชญ์เกษตรดอกมะลิซ้อน ประจำตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้บอกถึงขั้นตอนวิธีการขยายกล้าพันธุ์ดอกมะลิด้วยการปักชำกิ่งซึ่งมีวิธีการทำ ดังนี้

การขยายพันธุ์มะลิที่นิยมทำกันมากที่สุดคือการปักชำซึ่งเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วนิยมทำเป็นเชิงการค้าซึ่งมีวิธีการทำได้ ดังนี้ วัสดุ-อุปกรณ์ 1.ถุงเพาะชำ 2.แกลบดำ3ส่วน3.ขุยมะพร้าว1ส่วน 4.น้ำยาเร่งราก(ตามอัตราระบุ)

ขั้นตอนการปักชำ 1.วัสดุเพาะชำใช้ทรายผสมขี้เถ้าแกลบอัตราส่วน1/1บรรจุในตะกร้าพลาสติกที่เตรียมไว้รดน้ำให้ชุ่ม 2.การเตรียมกิ่งพันธุ์กิ่งที่ใช้จะเป็นกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนตัดให้มีความยาวของกิ่งประมาณ 4 นิ้วหรือมีข้ออย่างน้อย 2 ข้อการตัดกิ่งควรจะตัดให้ชิดข้อเหลือใบคู่บนสุด 1 คู่ตัดใบออกให้เหลือเพียงฝใบเพื่อลดการคายน้ำถ้าต้องการเร่งรากควรใช้ฮอร์โมนช่วยแล้วนำกิ่งมะลิไปจุ่มในฮอร์โมนที่เตรียมไว้ 3.การปักชำนำกิ่งที่เตรียมไว้ปักชำลงในภาชนะเพาะปักชำเรียงเป็นแถวแต่ละแถวห่างกัน 2 นิ้วระยะห่างระหว่างกิ่ง 2 นิ้วรดน้ำและยากันรา รักษาความชื้นให้สม่ำเสมอถ้าจะให้ดีควรวางภาชนะไว้ในถุงพลาสติกขนาดใหญ่รวบปากถุงให้สูงนำไปผูกไว้กับกิ่งหรือท่อนไม้ เพื่อยึดปากถุงไว้ไม่ให้กดทับกิ่งชำแล้วนำไปวางไว้ในที่ร่มหรือที่ร่มรำไรกิ่งปักชำจะออกรากภายใน 3 อาทิตย์

ข้อแนะนำเพิ่มเติม: ในกรณีที่ต้องการขยายพันธุ์เป็นการค้าให้ปักชำในกระบะปักชำที่สร้างไว้ในร่มวัสดุปักชำที่ใช้อาจเป็นขี้เถ้าแกลบเพียงอย่างเดียวโดยใส่ลงในกะบะประมาณ50ซม.นำกิ่งปักชำแล้วคลุมด้วยพลาสติกให้มิดชิดทิ้งไว้3อาทิตย์กิ่งมะลิจะออกรากประมาณ90%ชำออกรากแล้วให้นำไปเลี้ยงต่อในถุงขนาด 2*3 นิ้วโดยใส่ดิน+ขุยมะพร้าว+ปุ๋ยคอกอัตรา 3:1:1 จนต้นมะลิแข็งแรงดีแล้วจึงนำไปปลูกต่อไป

Facebook Comments Box

Check Also

เทคนิคการปลูก และดูแล พริกเหลือง

เกษตรกรไทยส่วนใ …