Home / สาระเป็นความรู้ / ผู้หญิงที่ดูดีมีเสน่ห์ น่าหลงไหล มักจะมี 6 เคล็ดลับนี้

ผู้หญิงที่ดูดีมีเสน่ห์ น่าหลงไหล มักจะมี 6 เคล็ดลับนี้

ให้คนภายนอ กมองว่าคุณดูเป็นคนไม่ดีไม่น่าเข้าหาและไม่น่าไว้วางใจได้ดังนั้น จึงอย ากแนะนำให้ปล่อยผ่ านกลุ่มสนทนาที่ชอบนินทาคนอื่น ไม่เข้าไปยุ่งหรือเดินเลี่ยงออ กมาเป็นดีที่สุด 3. เป็นผู้หญิงที่จิตใจดีมีเมตต า และให้เกียรติคนอื่น ผู้หญิงบางคนอาจมีความมั่นใจมากจนเกินไป จนทำให้ดูกล า ยเป็นคนหยิ่งไม่น่าเข้าหาดังนั้น คุณต้องลดความเห็นแก่ตัวเพิ่มความใจดี และเพิ่มความเห็นอ กเห็นใจผู้อื่นเข้าไปด้วยเพราะถ้าหากคุณไม่ให้เกียรติคนอื่น นอ กจากคนอื่นจะไม่ให้เกียรติคุณแล้วยังทำให้คนภายนอ กมองคุณไม่ดีต ามไปด้วยหากอย ากเป็นคนสวย ดูดี ดูแพง

4. เป็นคนดีต้องมีทั้งมา รย าทและรู้กาลเทศะ สำหรับข้อนี้ถือเป็นลักษณะโดยทั่วไปที่คนทุกคนต้องยึดถือ และปฏิบัติต ามเนื่องจากทุกสังคมต่างมีวัฒนธรรมและมา รย าทขั้นพื้นฐานที่ต้องทำต ามกันอยู่แล้ว อย่ างน้อยๆก็เรื่องของคำพูด ข้อแนะนำสำหรับผู้หญิงที่อย าก ดูดีดูแพง ให้พูดคำว่า“ขอบคุณ”และ “ขอโท ษ” ให้ชินปาก เชื่อได้เลยว่าคนนอ กที่ได้ฟังจะรู้สึก ดีและมองเห็น มุมน่าสนใจ หรือความน่ารักในตัวคุณได้ไม่ย ากเลย

5. ไม่ต้องพูดทุกอย่ างที่คิด อะไรไม่ดีก็เก็บไว้ในใจ เรื่องนี้นอ กจากจะเป็น มา รย าททางสังคมที่ดีแล้ว ยังทำให้ผู้หญิงที่ยึดถือและปฏิบัติต ามดูแพงมากขึ้นด้วย เพราะบางครั้งคุณก็อาจจะไม่สามา รถควบคุมทุกอย่ างที่คิดได้แต่จำไว้ว่าก่อนที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นอะไรต้องผ่ านการกลั่นกรองก่อนเสมอเพราะคำพูดบางคำอาจทำร้ า ยความรู้สึกของคน ฟังได้ แต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้คุณพูดแสดงความเห็นเลยแบบนั้นก็อาจจะทำให้คุณอึด อัดใจได้ ดังนั้น คุณต้องมองหาจุดกึ่งกลางระหว่างการเป็นตัวของตัวเองไปพร้อมๆ กับการคำนึงถึงจิตใจของคนรอบข้างควบคู่กันด้วย

6. ความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเอง คือสิ่งสำคัญ ผู้หญิงที่มีบุคลิกที่ดี มีความมั่นใจในตัวเอง จะทำให้คุณมีจุดยืนเป็นของตัวเองและน่าเข้าหาอย่ างมาก ซึ่งความมั่นใจนี้ สามา รถแสดงออ กได้ผ่ านท่าทาง ทั้งการนั่ง ยืน เดินหรือแม้กระทั่งคำพูด ซึ่งบุคลิกภาพแบบนี้สามา รถฝึกฝนกันได้และรับรองได้เลยว่าคุณจะสามา รถสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบให้กับใครหล า ยคนได้ อย่ างไม่ย ากเลยค่ะ

ไม่จำเป็นต้องมองหาเสื้อผ้าเครื่องประดับราคาสูงมาสวมใส่ เพียงแค่คุณปรับบุคลิกภาพและเข้าหาคนอื่นด้วยวิธีการวางตัวอย่ างเหมาะสมเพียงเท่านี้ก็สามา รถเพิ่มเสน่ห์ให้คุณสวย ดูดีและดูแพงได้แล้วค่ะเน้นนะคะว่าเสน่ห์เหล่านี้ต้องแสดงออ กมาจากภายใน มีความจริงใจ ไม่ใช่การเสแสร้ง ใครรู้ตัวว่ามีทั้ง 6 ข้อนี้ แสดงว่ากำลังมีหนุ่ม ๆ มาคอยวนเวียนอยู่ข้าง ๆ อย่างแน่นอนจ้า

Facebook Comments Box

Check Also

กินน้ำตาลเป็น ชีวิตหวานชื่น

น้ำตาลจะไม่เป็น …