Home / สาระเป็นความรู้ / แต่ละปีเกิดพกธนบัตรติดตัว ให้มีสุข รับโชค เงินทองไม่รั่วไหล

แต่ละปีเกิดพกธนบัตรติดตัว ให้มีสุข รับโชค เงินทองไม่รั่วไหล

นอ กจากการเลือ ก กระเป๋าสต างค์เพื่อเสริมดวงการเงิน แล้ว การพกธนบัตรเพื่อเรียกเงินเข้ากระเป๋าสต างค์ ต ามปีนักษัตรง ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้คุณมีเงินทองอย่างไม่ข า ดสาย แถมช่วยให้คุณร ว ยได้ไวขึ้นพกติดตัวไว้ เงินขวัญถุงแต่ละปีนักษัตร จะให้โชคเรียกเงินเข้ามาเงินขวัญถุงแต่ละปีนักษัตร เงินที่จะมีไว้เพื่อเรียกเงินเข้ามากันเยอะกว่าเดิม หากใครอย ากจะมีเงินพกติดตัวขวัญถุงไว้บ้างก็ให้เลือ กต ามปีนักษัตรของตนเองเลย มาดูกันว่าในแต่ละปีนักษัตรควรจะพกเงินอะไร

คนเกิดปีชวด ควรจะพกเงินธนบัตร 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 7 จากนั้นพับเป็นสามเหลี่ยม ให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่อง นี้ “อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพาเสน่หา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ มาย า ย าตรา ย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ”

คนเกิดปีฉลู ควรจะพกธนบัตร 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 2 แล้วพับเป็นสามเหลี่ยมเอาไว้ จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดว่า “อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพาเสน่หา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ มาย า ย าตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ”
คนเกิดปีขาล ควรจะพกธนบัตร 20 บาท ที่มีเลขท้ายเป็นเลข 5 แล้วพับเป็นสามเหลี่ยมไว้ ตั้งนะโม 3 จบแล้วท่อง “อิติบูชา จะมะ ห า ร า ช า สัพพาเสน่หา อะระหัง สัมมา สัมพุท โธ มาย าย า ต ร า ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ”
คนเกิดปีเถาะ ควรพกธนบัตร 100 บาท ที่มีเลขท้ายคือเลข 6 แล้วเอาเป็นสามเหลี่ยมไว้ จากนั้นท่องนะโม 3 จบ แล้วสวด นี้ “อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพาเสน่หา อะระหัง สัมมา สัมพุท โธมาย า ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ”
คนเกิดปีมะโรง ควรพกธนบัตร 50 บาทที่มีเลขท้ายเป็นเลข 4 แล้วพับเป็นสามเหลี่ยมพกติดตัวไว้ และท่องนะโม 3 จบ จากนั้นท่อง นี้ “อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพาเสน่หา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ มาย า ย า ตรา ย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ”

คนเกิดปีมะเส็ง ควรพกธนบัตร 100 บาท ที่มีเลขลงท้ายเป็นเลข 4 แล้วพักเป็นสามเหลี่ยมแล้วพกติดตัวติดกระเป๋าไว้เสมอ จากนั้นท่องนะโม 3 จบ แล้วสวด “อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพาเสน่หาอะระหัง สัมมา สัมพุท โธ มาย า ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ” คนเกิดปีมะเมีย ควรพกธนบัตร 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 6 แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมเอาไว้ แล้วตั้ง นะโม 3 จบ แล้วสวด “อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพาเสน่หา อะระหัง สัมมา สัมพุท โธ มาย าย าตรา ย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ”

คนเกิดปีมะแม ควรพกธนบัตร 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 1 แล้วให้พับเป็นสามเหลี่ยมเอาไว้จากนั้น ตั้งนะโม 3 จบ แล้วก็ท่อง “อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพาเสน่หา อะระหัง สัมมา สัมพุท โธ มาย าย าตรา ย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ”
คนเกิดปีวอ ก ควรพกธนบัตร 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 1 จากนั้นก็ให้ทำการพับเป็นสามเหลี่ยมเอาไว้ติดตัว จากนั้นก็ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่อง นี้ “อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพาเสน่หา อะระหัง สัมมาสัมพุท โธ มาย า ย าตรา ย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ” คนเกิดปีระก ควรพกธนบัตร 20 บาท โดยเลือ กใบที่มีเลขท้ายเป็นเลข 9 แล้วจากนั้นก็พับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นก็ท่อง นี้ “อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพาเสน่หา อะระหัง สัมมาสัมพุท โธ มาย า ย าตรา ย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ” คนเกิดปีจอ ควรพกธนบัตร 100 บาท เลือ กใบที่มีเลขท้ายเป็นเลข 4 แล้วพับให้เป็นสามเหลี่ยม พกติดตัวไว้ แล้วตั้งนะโม 3 จบ และสวด นี้ “อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพาเสน่หา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ มาย า ยงาตรา ยงามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ” คนเกิดปีกุน ควรจะพกธนบัตร 50 บาท ที่มีเลขท้ายเป็นเลข 4 แล้วจากนั้นก็พับเป็นสามเหลี่ยมเอาไว้ ทำการตั้ง นะโม 3 จบ แล้วก็สวด นี้ “อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพาเสน่หา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ มาย า ย าตรา ย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ”

เป็นเงินที่เราจับจ่ายใช้สอยกันอยู่ในแต่ละวันเลย ใครที่อย า กจะมีเครื่องรางดี ๆ ติดตัวเอาไว้เรียกท รั พ ย์ เรียกโชคก็อย่ าลืมไปหาเงินขวัญถุงให้ตรงกับปีนักษัตรของตนเองด้วยเมื่อหาแบงค์มาเก็บเป็นเงินขวัญถุงกันแล้ว ก็อย่าลืมขยันทำงาน ซื่อสัตย์ และอ ดทนกันด้วยนะ และตั้งใจทำงานยังไงก็ร่ำร ว ยได้

Facebook Comments Box

Check Also

กินน้ำตาลเป็น ชีวิตหวานชื่น

น้ำตาลจะไม่เป็น …