Home / สาระเป็นความรู้ / บ้าน 7 ลักษณะนี้อยู่แล้วไม่ดี เก็บเงินไม่อยู่ ทำมาค้าขายไม่ขึ้น

บ้าน 7 ลักษณะนี้อยู่แล้วไม่ดี เก็บเงินไม่อยู่ ทำมาค้าขายไม่ขึ้น

บ้านแบบไหนอยู่แล้วดี หรือไม่ดี ห้ามสร้างหรือมีสิ่งของเหล่านี้อยู่ในบ้าน ถ้ามีจะทำให้ บ้านอยู่แล้วไม่ดี อยู่แล้วไม่ร ว ย เพื่อนๆ ควรนำข้อห้ามเหล่านี้ไปพิจารณา และข้อควรระวังต ามหลักของฮวงจุ้ย มีด้วยกัน มากมายหล า ยประการ ซึ่งเพื่อนๆ เองก็ไม่ควรที่จะมองข้าม โบราณว่าไว้ 7 ลักษณะบ้าน ทำมาค้า ไม่ขึ้น เงินทองรั่วไหลบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนั้นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญกับ ฮ ว งจุ้ ยหรือลักษณะของบ้านที่ดี เพราะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของผู้อาศัยได้ วันนี้เราเก็บ ลักษณะบ้าน ที่เรียกว่า ฮวงจุ้ยไม่ดี มาฝากกัน

1. บ้านสกปรก สภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาด สกปรก และรก จะทำให้บ้านไม่สามารถเปิดรับพลังงานดีได้เลย นอ กจากนั้นยังทำให้อารมณ์ของผู้อยู่อาศัยขุ่น มัว ไม่แจ่มใส การจัดการทำความสะอาดและทำให้บ้านเรียบร้อย โปร่ง โล่ง ดูสบายต า น่าอยู่อาศัย จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเอาใจใส่ก่อนเป็นอันดับแรกๆ 2. รั้วบ้านต่ำ รั้วบ้านควรมีความสูงเกินระดับสายต า เพราะจะช่วยในเรื่องของการเก็บเงิน เก็บทองได้อยู่ อนึ่ง การที่รั้วบ้านต่ำ จะทำให้ผู้อยู่อาศัยในบ้าน มีความรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่ ปล อ ด ภั ยเพราะมีส า ย ต าจากผู้คนที่เดินผ่ านไปมา สามารถมองเข้ามาได้ตลอ ด 3. ประตูตรงกับบันได มีความเชื่อของศ า ส ต ร์ฮ ว ง จุ้ ยที่กล่าวว่า การสร้างบ้านที่มีประตูตรงกับบันได คือ เมื่อเปิดประตูออ กมาก็เจอ กับบันไดเลย ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องเงินๆทองๆของเจ้าของบ้าน โดยจะทำให้ผู้อยู่อาศัย ไม่สามารถเก็บเงินได้ ไม่ว่าจะทำงานหนักแค่ไหนเงินก็มีเหตุต้องจ่ายออ กไปหมด

4. ตัวบ้านอยู่ต่ำกว่าถนน ความเชื่อที่ว่าการที่บ้านอยู่ต่ำกว่าทาง หรืออยู่ต่ำกว่าถนนนั้น บอ กว่าจะทำให้พลังงานดีไม่สามารถไหลผ่ านบ้านได้ โดยเราสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้โดยการจัดลานบริเวณหน้าบ้านให้เป็นลานกว้างเพื่อ ดักพลังงานดีๆเอาไว้ 5.บ้านที่มีสะพานตัดผ่ าน เป็นลักษณะของบ้านที่ไม่ดี ทำให้ไม่สามารถมองเห็นบริเวณหน้าบ้านได้ เป็นตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมในการเลือ กปลูกบ้าน 6. บ้านที่มีหน้าต่างเยอะ ความเชื่อเกี่ยวกับหน้าต่างที่มากเกินไปจะทำให้เงินทองรั่วไหลออ กจากบ้านอยู่เสมอ โดยปัญหานี้สามารถแก้เคล็ดได้ด้วยการปิดหน้าต่างและติดตั้งผ้าม่านเอาไว้เพื่อป้องกันการไหลของพลังงานดีๆ 7. ประตูหน้าบ้านแคบ เพราะประตูคือทางเข้าของพลังงานไม่ว่าจะเป็นพ ลั ง งานดีหรือไม่ดี ก็สามารถเข้าและออ กทางประตูได้ ดังนั้นหากประตูหน้าบ้านของเราแคบหรือมีข้าวของเครื่องใช้วางกองไว้ ก็จะทำให้การเข้าออ กของพลังงานเป็นไปได้ไม่สะดวกเท่าที่ควร เราจึงควรจัดบริเวณทางเข้าบ้าน หรือ ประตูหน้าบ้านให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่วางสิ่งของที่ไม่จำเป็นไว้บริเวณนี้ เพราะควรเป็นบริเวณที่มีความโล่งโปร่ง มากที่สุดและที่สำคัญต้องสะอาดด้วย

นอ กจากเรื่องของฮวงจุ้ยและตำแหน่งของบ้านแล้ว เลขที่บ้านก็ยังมีความหมายที่แฝงเอาไว้ด้วย เราสามารถนำเลขที่บ้าน มาคำณวนและหาความหมายที่ซ่อนเอาไว้ได้ โดยให้นำตัวเลขท้ายสุดของ เลขที่บ้าน ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง มาบวกกัน จนกว่าจะได้เลขตัวเดียว และมาดูความหมายกันอย่างเช่น บ้านเลขที่ 526 ให้นำ 5 และ 6 มาบวกกัน5+6=11 และเอา 1+1 = 2 เลขที่ได้คือ 2 แล้วมาดูคำทำนายกันเลย

เลข 1 หมายถึง ตัวเจ้าของบ้านรวมทั้งคนในบ้าน มักมีความกล้าหาญ เป็นคนอ่อนโยนชอบช่วยเหลือ ทำให้มักเจอ กับเรื่องร้อนใจเพราะความใจดีของตน ในเรื่องของการงานนั้นผู้อาศัยมักมีหน้าที่การงานที่มั่นคง มีคนนับถือมาก ประกอบอาชีพก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง

เลข 2 ผู้อาศัยเป็นคนชอบสังคม ชอบพบปะสังสรรค์ เป็นคนอบอุ่นทำให้มีแต่คนรักและอย ากอยู่ใกล้ เจ้าของบ้านเป็นคน มีเสน่ห์ การงานราบรื่นไม่ติดขัด แต่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับห นี้สินเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ควรจัดการเรื่องการเงินให้รอบคอบทุกครั้งที่ต้องมีการตัดสินใจเรื่องสำคัญ

เลข 3 เจ้าของบ้านเป็นคนหัวไว ฉลาด มีไหวพริบ สามารถคิดหรือตัดสินใจเลือ กในสิ่งที่ถูกต้องได้ เป็นคนตรงๆใจร้อนและบางทีอาจมีการใช้กำลังในการจัดการปัญหา ให้ระวังเรื่องการทะเลาะหรือเกิดข้อพิพาทจากความไม่ยอมคน การงาน มักมีปัญหาขัดขากับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ต้องติดต่อด้วย ความใจเย็นคือสิ่งที่ควรต้องฝึกให้เป็นนิสัย

เลข 4 เจ้าของบ้านเป็นนักสื่อส ารที่ดี ช่างพูด ช่างคิด มีคำพูดที่สามารถโน้มน้าวคนฟังได้ แต่ติดตรงที่เป็นคนไม่ละเอียดไม่รอบคอบ ไม่ค่อยอ ดทนกับอะไรได้นาน การงานหากทำการค้ า ข าย จะประสบความสำเร็จได้ กิจการเติบโตเร็ว

เลข 5 ผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของ เป็นคนน่ารัก เป็นที่รักของเพื่อนพี่น้อง ใครเห็นก็รู้สึกเอ็นดูเมตต า มีนิสัยชอบดูแลช่วยเหลือผู้อื่น และมักเดือ ดร้อนจากการให้ความช่วยเหลือคนอื่น มากเกินไป ทำให้มีความทุ กข์ใจจากปัญหาที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง การงานหากเลือ กทำธุรกิจที่เป็นของตัวเอง มีโอ กาสเติบโตได้เร็วกว่าเป็นลูกจ้าง

เลข 6 เจ้าของบ้าน มีนิสัยชอบให้ ใจกว้าง หน้าใหญ่ มีน้ำใจกับทุกคน มักคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่น มากกว่าตนเอง เป็นคนใช้เงินเก่ง เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ การงาน เหมาะกับธุรกิจค้าขายหรือ เจ้าของกิจการ จะสามารถสร้างฐานะได้จากการทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงตนเอง

เลข 7 ผู้อาศัยเป็นคน มีความมั่นใจในตัวเอง มีใจคอหนักแน่น มั่นคง พูดคำไหนคำนั้น การงานอาชีพจะประสบความสำเร็จได้หลังจากที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ ายๆมาก่อน จึงจะสามารถกลับมาสร้างฐานะและสามารถจัดการกับเรื่องราวต่างๆในการทำงานได้ด้วยความอ ดทน และมีประสบการณ์ในการจัดการกับปัญหาได้

เลข 8 เจ้าของบ้านเป็นคนเชื่อในความดี มีความรักและชอบในเรื่องความถูกต้องดีงาม เป็นคน มีสติ มีความสามารถจัดการกับกิเลสในชีวิตได้ดี ผู้อยู่อาศัยในบ้านควรรู้จักไตร่ตรองทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเพื่อที่จะสามารถก้าวผ่ านปัญหาต่างๆไปได้

เลข 9 หมายเลข 9 ผู้ที่อาศัยในบ้าน เป็นผู้มีอำนาจบารมีมาก มีคนรักเคารพและคอยให้ความช่วยเหลือตลอ ด ไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆเข้ามาก็สามารถผ่ านพ้นไปได้แบบแคล้าคลาดเสมอเลข 9 เป็นเลขที่ดีงาม มีความหมาย เกี่ยวข้องกับความประสบความสำเร็จ ความร่ำร ว ย และความเจริญรุ่งเรือง

ความเชื่อเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจสร้างบ้าน ปลูกบ้าน รวมทั้งปรับปรุงบ้าน การที่เรามีบ้านที่มีลักษณะที่ดี จะทำให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสงบสุขเมื่ออยู่บ้านรวมทั้งคนในครอบครัวของเราด้วยนี่คือ 7 ลักษณะบ้านที่อยู่แล้วจน นี่แค่เป็นแนะนำต ามเหตุและผล ลองเช็คดูนะคะว่าบ้านของคุณเข้าข่ายอยู่แล้วจนบ้างหรือเปล่า

Facebook Comments Box

Check Also

กินน้ำตาลเป็น ชีวิตหวานชื่น

น้ำตาลจะไม่เป็น …