Home / สาระเป็นความรู้ / การปลูกกวางตุ้งให้ได้ผล

การปลูกกวางตุ้งให้ได้ผล

ผักกาดเขียวกวางตุ้งเป็นผักที่มีระบบรากตื้นดังนั้นในการเตรียมดินควรขุดไถดินให้ลึกประมาณ15-20เซนติเมตรแล้วทำการตากดินทิ้งไว้ประมาณ5-7วันใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายตัวแล้วให้มากคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วทำการไถพรวนให้ดินละเอียดในกรณีที่ดินมีสภาพเป็นกรดก็ควรใส่ปูนขาวเพื่อปรับระดับpHของดินให้เหมาะสมขนาดของแปลงปลูกกว้าง1เมตรยาวประมาณ10เมตรหรือตามความเหมาะสม

การปลูก ในการปลูกผักกาดเขียวกวางตุ้งนิยมทำกัน2วิธีด้วยกันคือ 1.การปลูกแบบหว่านแมล็ดโดยตรงวิธีนี้นิยมใช้ในการปลูกแปลงที่ยกร่องมีร่องน้ำกว้างและพื้นที่ควรมีการเตรียมอย่างดีและเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียวกวางตุ้งมีขนาดเล็กมากดังนั้นก่อนหว่านควรผสมกับทรายเสียก่อนโดยใช้เมล็ดพันธุ์1ส่วนผสมกับทรายสะอาด3ส่วนแล้วหว่านให้กระจายทั่วแปลงสม่ำเสมอแล้วหว่านกลบด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหนาประมาณ1/2-1เซนติเมตรหลังจากนั้นคลุมด้วยฟางข้าบางๆเพื่อช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นในดินเสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่มหลังจากงอกได้ประมาณ 20วันควรทำการถอนและจัดให้มีระยะระหว่างต้น20-25เซนติเมตร

2.การปลูกแบบโรยเมล็ดเป็นแถวการปลูกวิธีนี้หลังจากเตรียมดินแล้วจึงทำร่องลึกประมาณ1.5-2เซนติเมตรให้เป็นแถวโดยให้ระยะระหว่างแถวห่างกัน20-25เซนติเมตรนำเมล็ดพันธุ์ผสมกับทรายแล้วทำการโรยหรือหยอดเมล็ดเป็นแถวตามร่องแล้วกลบด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักบางๆคลุมด้วยฟางข้าวบางๆรดน้ำให้ชุ่มด้วยสม่ำเสมอหลังจากปลูกได้ประมาณ20วันหรือต้นกล้ามีใบ4-5 ใบจึง่ทำการถอนแยกในแถวโดยพยายามจัดระยะระหว่างต้นให้ห่างกันประมาณ20-25เซนติเมตรให้เหลือหลุมละ1ต้น

การดูแลรักษา การให้น้ำเนื่องจากผักกาดเขียวกวางตุ้งเป็นผักที่ต้องการน้ำมากและมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วดังนั้นเกษตรกรจะต้องให้น้ำอย่างพึงพอและสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ1ครั้งโดยใช้ระบบพ่นฝอยหรือใช้สายยางติดหัวฝักบัวอย่าให้ผักกาดเขียวกวางตุ้งขาดน้ำในระยะการเจริญเติบโตเพราะจะทำให้ผักกาดเขียวกวางตุ้งชะงักการเจริญเติบโตได้

การใส่ปุ๋ยเนื่องจากผักกาดเขียวกวางตุ้งเป็นผักกินใบและก้านใบดังนั้นการใส่ปุ๋ยควรใช้ปุ๋ยยูเรีย(46-0-0)หรือแอมโมเนียมซัลเฟตอัตรา30กิโลกรัมต่อไร่เป็นการเร่งการเจริญเติบโตทางใบและก้านใบให้เร็วขึ้นหรือใช้ปุ๋ยสูตร20-11-11หรือสูตรใกล้เคียงในอัตรา30-50กิโลกรัมต่อไร่หลังจากใส่ปุ๋ยทุกครั้งควรมีการราดน้ำตามทันทีอย่าให้ปุ๋ยตกค้าง

(สำหรับการพรวนดินและกำจัดวัชพืชควรทำให้ระยะแรกพร้อมกับการถอนแยก) (การเก็บเกี่ยว) อายุการเก็บเกี่ยวของผักกาดเขียวกวางตุ้งค่อนข้างเร็วคือประมาณ35-45วันการเก็บเกี่ยวโดยเลือกต้นที่มีขนาดใหญ่ตามต้องการแล้วใช้มีดคมดๆตัดที่โคนต้แล้วทำการตัดแต่งใบนอกที่แก่หรือใบที่ถูกโรคหรือแมลงทำลายออกหลังจากตัดแต่งแล้วจึงบรรจุภาชนะเพื่อส่งจำหน่ายตลาดต่อไป สำหรับการเก็บรักษาเนื่องจากผักกาดเขียวกวางตุ้งเป็นผักอวบน้ำดังนั้นการเก็บรักษาจึงควรเก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำประมาณศูนย์องศาเซลเซียสที่ความชื้นสัมพัทธ์95เปอร์เซ็นต์จะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานถึง3สัปดาห์

Facebook Comments Box

Check Also

กินน้ำตาลเป็น ชีวิตหวานชื่น

น้ำตาลจะไม่เป็น …