Home / สาระเป็นความรู้ / สูตรปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อบำรุงต้นสะเดา เพื่อให้ได้ต้นที่แข็งแรง มีคุณภาพ

สูตรปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อบำรุงต้นสะเดา เพื่อให้ได้ต้นที่แข็งแรง มีคุณภาพ

คุณละมัย สระทองหน อายุ 53 ปี และ ดาบตำรวจพรชัย สระทองหน อายุ 52 ปี สองสามีภรรยา ที่ภรรยาทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ส่วนลุงดาบ ประจำอยู่ที่โรงพักกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมครับ และทำการเกษตรเป็นอาชีพเสริม ก่อนที่จะมาทำ เกษตรอินทรีย์ สองสามีภรรยาปลูกพืชเชิงเดี่ยว ไม่ว่าจะเป็น ปลูกข้าว ปลูกชมพู่ มีต้นไผ่ แต่มามีจุดเปลี่ยนตรงคุณพ่อของลุงดาบเสียชีวิตเพราะใช้สารเคมีมากเกินไป ทั้งสองจึงมาทบทวนดูว่าควรจะทำอะไรต่อไป จึงหันมาทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ เพราะเชื่อว่าเมื่อไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับสารเคมี อินทรีย์จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งต่อคนปลูกและคนรับประทาน รวมไปถึงคนรอบข้างด้วย จึงหันมาทำเกษตรอินทรีย์นับจากนั้น

เนื่องจากทั้งดาบตำรวจพรชัย และคุณละมัย ชอบศึกษาหาความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน และได้ไปพบข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ในการเอาหญ้าในสวนมาทำปุ๋ย จึงทำตาม และได้ผลดียิ่ง การให้ปุ๋ยสะเดา ของลุงดาบ และคุณละมัยนั้น ด้วยเหตุที่ในสวนของทั้งคู่เป็นสวนอินทรีย์อยู่แล้ว จึงหญ้าที่มี และใช้เทคนิคการตัดเอา โดยจะตัดแล้วไม่ไปกองไว้ที่โคนที่เดียว แต่จะกองไว้ตรงรอบนอกของทรงพุ่ม คือลุงดาบจะใช้เครื่องตัดหญ้าระบบเหวี่ยง ก็จะเหวี่ยงหญ้าให้เป็นวงกลมเท่ากับทรงพุ่ม เท่ากับว่าปุ๋ยนี่อยู่ปลายรากที่มันสามารถดูดอาหารได้ ตรงนี้คือเทคนิคของสวน ที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยจากที่อื่น คือใช้ปุ๋ยจากภายในสวนเองเลย เพราะว่าใบไม้เหล่านี้เป็นอินทรีย์ที่ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยได้เอง โดยไม่ต้องไปหาจากที่ไหน ก็หาจากต้นของเขา ใบของเขาและวัชพืชที่อยู่รอบๆ เขา ตรงนี้เป็นการลดต้นทุนได้อีกด้วย

การวาง สามารถวางหญ้าที่ตรงปลายทรงพุ่ม เวลาตัดหญ้า ก็เหวี่ยงจากข้างใน ออกมาให้เขาตกอยู่แถวนี้ปลายทรงพุ่ม ก็คือที่รากฝอยเขาหากินได้รอบรอบทรงพุ่ม การตัดแต่ละครั้ง จะไม่ตัดอยู่ที่เดิม จะพยายามเลื่อนไปเรื่อยๆ ให้เป็นชั้นๆ ออกมา เพื่อให้คลุมพื้นที่ แล้วก็รักษาความชื้นด้วย เพื่อการย่อยสลายด้วย จะได้มีปุ๋ยเต็มพื้นที่ แต่ก็จะเน้นรอบนอกทรงพุ่มระหว่างปลายใบ ปลายทรงพุ่มเป็นส่วนใหญ่ก็จะได้ปุ๋ยที่แน่นอน

Facebook Comments Box

Check Also

เทคนิคการปลูก และดูแล พริกเหลือง

เกษตรกรไทยส่วนใ …