Home / สาระเป็นความรู้ / เกษตรกรโคราช ประสบปัญหาแล้งหนัก ต้องใช้สปริเกอร์ฉีกน้ำใส่ต้นข้าว

เกษตรกรโคราช ประสบปัญหาแล้งหนัก ต้องใช้สปริเกอร์ฉีกน้ำใส่ต้นข้าว

จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ของ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ภัยแล้ง เริ่มส่งผลทำให้ต้นข้าวของเกษตรกรในหลายพื้นที่เริ่มยืนต้นตาย เนื่องจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติห้วย หนอง คลอง บึง ต่างๆ ปริมาณน้ำเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และนอกจากนี้จากการที่ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มทำให้น้ำที่เหลืออยู่มีความเค็มจากเกลือธรรมชาติ ที่ผสมอยู่ในชั้นดินทำให้ไม่สามารถสูบมาใช้ทำการเกษตรได้

แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีชาวนาหลายคน พยายามต่อสู้กับปัญหาภัยแล้งอย่างไม่ย่อท้อ อย่างเช่นนายน้อม ทัปกลาง เกษตรกรชาวนาบ้านสระแทด ตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไม่ยอมแพ้กับปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ได้ทำการติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ พร้อมต่อท่อน้ำกับกับ ระบบสปริงเกอร์ ทำการปล่อยน้ำให้เป็นละอองฝอยสร้างความชุ่มชื่นให้กับต้นข้าว ทดแทนการสูบน้ำใส่ต้นข้าวโดยตรง ซึ่งนายน้อมฯ กล่าวว่า วิธีการนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความชุ่มชื่นให้กับต้นข้าวแล้วนั้น ยังเป็นการลดความเค็มของน้ำที่จะทำให้ต้นข้าวตายลงได้ ซึ่งวิธีการเช่นนี้จะทำสัปดาห์ล่ะ 1-2 ครั้งแล้วแต่สภาพอากาศถึงแม้จะเป็นการเพิ่มต้นทุนเช่น การซื้ออุปกรณ์สปริงเกอร์ ท่อน้ำ และปั้มน้ำ แต่อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง อยากให้เพื่อนเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้ลองปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาให้กันมาใช้วิธีการทำนาในระบบสปริงเกอร์น้ำกันให้มากขึ้น ซึ่งวิธีการทำนาในระบบสปริงเกอร์นั้น นอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาในการประสบภัยแล้งของเกษตรกรแล้วนั้น ยังเป็นการช่วยเกษตรกรประหยัดน้ำที่จะใช้ทำการเกษตรในปีต่อๆ

Facebook Comments Box

Check Also

กินน้ำตาลเป็น ชีวิตหวานชื่น

น้ำตาลจะไม่เป็น …