Home / สาระเป็นความรู้ / เทคนิคการผลิต และดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศพันธุ์มะเขือเทศ

เทคนิคการผลิต และดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศพันธุ์มะเขือเทศ

ที่ปลูกหากไม่ใช่พันธุ์ลูกผสมแล้ว เกษตรกรก็สามารถทำการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองต่อได้ โดยจะต้องคัดเลือกพันะจากต้นที่สมบูรณ์ เจริญเติบโตดี และ ปราศจากโรค หรือ แมลงรบกวน มีผลดก ซึ่งมีคุณภาพดีตรงตามพันธุ์ ถ้าในบริเวณเดียวกันนั้นมีการปลูกมะเขือเทศหลายพันธุ์ ก็จำเป็นต้องเก็บพันธุ์จากต้นที่อยู่กลางแถวปลูก ทั้งนี้เนื่องจากธรรมชาติของมะเขือเทศจะเป็นพืชที่มีการผสมตัวเอง แต่เปอร์เซ็นต์การผสมข้ามก็มีอยู่บ้าง โดยลมและแมลงเป็นสื่อช่วยในการผสมเกสร จะพบมากกับพันธุ์ทีมีก้านชูเกสรตัวเมียยืดยาวโผล่พ้นมาจากเกสรตัวผู้

การเลือกต้นมะเขือเทศที่ต้องการเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ : จะต้องคอยสังเกตทุกระยะการเจริญเติบโต เมื่อเลือกต้นได้แล้ว ควรหาไม้มาปักต้นหรือทำเครื่องหมาย ที่ต้นเอาไว้
เพื่อแสดงว่าเป็นต้นที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ แล้วปล่อยให้ผลสุกแดงคาต้น เมื่อเก็บผลมาแล้ว ให้ทำการแยกเมล็ดออกจากผล ถ้ามีจำนวนน้อยควรใช้มือบีบเม็ดออกจากผล หรือใช้มีดผ่าแคะเอาเมล็ดออกมา ส่วนเนื้อมะเขือเทศก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ เช่น นำไปทำแยม น้ำมะเขือเทศ ซอส ทอฟฟี่มะเขือเทศ หรือ ปุ๋ยหมัก เป็นต้น

การหมักเมล็ดมะเขือเทศด้วยวิธีธรรมชาติ : ถ้าต้องการเมล็ดพันธุ์เป็นจำนวนมาก ให้นำผลมะเขือเทศใส่ในกระสอบปุ๋ยแล้วใช้เท้าเหยียบผลให้แตก จากนั้นหมักเมล็ด 1 คืน โดยไม่ให้ถูกน้ำเป็นอันขาด เพราะจะทำให้เมล็ดงอก รุ่งขึ้นจึงนำเมล็ดที่หมักไว้ไปล้างน้ำ โดยใช้ตะแกรงที่มีรูเล็กๆ หรือใช้ถุงตาข่ายพลาสติกใส่เมล็ดแล้งล้างน้ำประมาณ 2-3 ครั้ง จนสะอาดแล้วจึงนำเมล็ดที่ได้ผึ่งบนเสื่อหรือกระด้ง

Facebook Comments Box

Check Also

กินน้ำตาลเป็น ชีวิตหวานชื่น

น้ำตาลจะไม่เป็น …