Home / สาระเป็นความรู้ / เทคนิคการปลูกมันพื้นบ้าน เพื่อสร้างรายได้อย่างมืออาชีพ

เทคนิคการปลูกมันพื้นบ้าน เพื่อสร้างรายได้อย่างมืออาชีพ

มันพื้นบ้าน หรือมันป่าสามารถเจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด และถ้าจะให้มีผลผลิตสูงมีการลงหัวที่ดีควรจะเป็นดินร่วนปนทราย และเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างสูง ที่สำคัญต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมขังและมีแสงแดดส่องทั่วถึง

การเตรียมดินปลูกมันพื้นบ้าน :
จากการทดลองปลูกมันพื้นบ้านในพื้นที่ปลูก 1 ไร่ สามารถปลูกได้ 2,000 หลัก ในระยะปลูกระหว่างต้นประมาณ 75 เซนติเมตร และระยะระหว่างแถว 1 เมตร โดยมีขั้นตอนในการตรียมแปลงปลูก เริ่มจากให้รถแทรกเตอร์ผาน 7 ไถแปลงปลูก 1 รอบและตากหน้าดินไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ ใช้โรตารี่รถไถปั่นดินให้มีความละเอียด 1-2 รอบ และยกร่อง ขึ้นแปลงให้มีขนาดความกว้างของแปลง 1 เมตร และแปลงที่มีความสูงประมาณ 40-75 เซนติเมตร ส่วนความยาวของแปลงขึ้นอยู่กับสภาพเนื้อที่และความต้องการของผู้ปลูก

การวางระบบการให้น้ำในการปลูกมันพื้นบ้าน :
การปลูกมันพื้นบ้านหรือมันป่าเชิงพาณิชย์ น้ำนับเป็นปัจจัยที่จะทำให้มีการลงหัวที่ดี ส่วนมันพื้นบ้านที่ชาวบ้านขุดมาขาย เกือบทั้งหมดให้น้ำโดยฝากเทวดาเลี้ยง และมีการขุดมันขึ้นมาขายในช่วงเดือนธันวาคม-เดือนเมษายน เรื่องของการให้น้ำในแปลงปลูกมันพื้นบ้าน ถ้าต้องการลงทุนไม่มากนัก ให้ให้น้ำแบบสายยางรด แต่จะทำให้เสียเวลาค่อนข้างมาก แต่ถ้ามีการลงทุนเพิ่มขึ้นแนะนำให้มีการตั้งระบบการให้น้ำแบบสปริงเกอร์ในพื้นที่ 1 ไร่ ติดตั้งสปริงเกอร์จำนวน 2-4 หัว โดยต้องคัดเลือกให้มีความเหมาะสมต่อแรงดันของปั๊มน้ำ

วิธีการปลูกและการปักหลักมันพื้นบ้าน :
จากที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่าระยะปลูกของมันพื้นบ้านใช้ระยะปลูกใช้ระยะปลูกระหว่างต้นประมาณ 75 เซนติเมตร ให้ใช้จอบขุดสันแปลงหรือกลางแปลงก็ได้ ให้หลุมมีขนาด กว้าง 25 ซม. ยาว 25 ซม. ลึกประมาณ 25 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอกเก่า , เปลือกถั่วและขี้เถ้าแกลบลงไปในหลุมและคลุกเคล้ากับดินปลูก นำต้นกล้ามันพื้นบ้านลงปลูกและกลบดินให้แน่น หลังจากนั้นให้นำไม้ไผ่ลวกขนาดกลางหรือขนาดมีเส้นผ่าศูนย์กลางของลำเฉลี่ย 0.5-1 นิ้ว และไม้ไผ่มีความยาวเฉลี่ย 2-2.5 เมตร เซี่ยมปลายไม้ไผ่แหลมและปักหลักลงไปข้างต้นมันพื้นบ้านให้ห่างจากต้นมันประมาณ 10-150 เซนติเมตร

Facebook Comments Box

Check Also

กินน้ำตาลเป็น ชีวิตหวานชื่น

น้ำตาลจะไม่เป็น …