Home / สาระเป็นความรู้ / เทคนิคการปลูกเผือกหอมให้ได้หัวใหญ่ คุณภาพดี

เทคนิคการปลูกเผือกหอมให้ได้หัวใหญ่ คุณภาพดี

เผือก เป็นพืชหัวที่มีลำต้นใต้ดิน เพื่อสะสมอาหาร เรียกว่า หัวเผือก ซึ่งเกิดจาก การขยายของลำต้นใต้ดิน พร้อมกับความยาวของปล้องลดลง เมื่อหัวมีขนาดใหญ่ จะมีรากช่วยดึงหัวให้ลึกลงในดิน ที่ปลายรากเหล่านี้จะพองโตขึ้นเป็นหัวย่อย ที่มีขนาดเล็ก เรียกว่า ลูกเผือก ซึ่งจะทำน้าที่ช่วยยึดลำต้น ช่วยดูดน้ำและแร่ธาตุ และสามารถใช้เป็นส่วนที่ขยายพันธุ์ แต่การที่มีลูกเผือกมากเกินไปในหนึ่งหัวจะทำให้เผือกหัวไม่โต เพราะลูกเผือกจะไปแย่งธาตุอาหาร หรือปุ๋ย ทำให้เกษตรกรต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกนานขึ้น และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพิ่ม

คุณคำแพง ไชยชนะ เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนาเผือก ที่มีประสบการณ์การทำนาเผือกมากว่า 20 ปี แห่งบ้านคำไหล ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ได้ให้สัมภาษณ์กับ จนท. farmer info ประจำสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี FM 102.75 MHz. แนะนำวิธี การทำให้เผือกหอมมีหัวใหญ่คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาดว่า

เทคนิคการผลิตเผือกให้มีหัวใหญ่น้ำหนักดี : ถ้าเกษตรกรอยากให้เผือกหัวใหญ่ โตเร็ว

Facebook Comments Box

Check Also

ร้อนนี้กินอย่างไร ไม่ให้น้ำหนักพุ่ง

หลายคนมักคิดว่า …