Home / สาระเป็นความรู้ / เทคนิคการปลูกน้อยหน่า นอกฤดู

เทคนิคการปลูกน้อยหน่า นอกฤดู

เทคนิคนี้จะช่วยให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น จากปกติ ที่แต่ละปีน้อยหน่าจะให้ผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม แต่หากเกษตรกรสามารถบังคับให้น้อยหน่าแตกกิ่งใหม่ และมีปริมาณน้ำเพียงพอ ก็สามารถผลิต น้อยหน่า ออกนอกฤดูในช่วงที่ต้องการได้

เทคนิคการผลิตน้อยหน่านอกฤดู
สิ่งสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรผลิตน้อยหน่านอกฤดูได้ คือ การจัดทำระบบน้ำโดยใช้ท่อพีอี และหัวพ่นขนาดเล็กสำหรับให้น้ำแก่น้อยหน่าทุกต้น โดยมีบ่อน้ำสำรองไว้ใช้ตลอดฤดูแล้ง ซึ่งการผลิตน้อยหน่าตามปกติจะตัดแต่งกิ่งในเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ ทำให้น้อยหน่ามีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงฤดูฝน แต่เทคนิคในการผลิตน้อยหน่านอกฤดู ต้องนับถอยหลังจากเดือนที่ต้องการให้ผลผลิตออกสู่ตลาด 5 เดือน

ขั้นตอนการทำน้อยหน่านอกฤดู :
1.ปกติน้อยหน่าจะแตกออกด้านข้างเป็น 2 กิ่ง จำต้องตัดแต่งกิ่งที่ยังไม่ติดผล หรือกิ่งกระโดงออกให้เหลือความยาวไว้ประมาณ 5 นิ้ว
2. ระยะนี้จะให้น้ำตามปกติวันเว้นวัน ประมาณ 1 เดือน กิ่งที่ถูกตัดก็จะแตกยอดออกมาใหม่ พร้อมกับให้ดอก จึงจะบำรุงดอกโดยให้ปุ๋ยทางดินสูตร 15-15-15 ต้นละ ครึ่งกิโลกรัม
3. หลังจากแทงดอก 10 วันดอกจะบาน ให้ฉีดปุ๋ยทางใบสูตร 6-32-32 เสริมด้วยธาตุทองแดง สังกะสี และแมกนีเซียมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และให้ปุ๋ยสูตรเสมอทางดินต่อไปเดือนละครั้งจนเก็บผล
4. เมื่อผลมีขนาดเท่ากำปั้นและเริ่มขยาย ให้ฉีดสารเคมีป้องกันแมลงวันทอง พร้อมกับห่อผลด้วยถุงป้องกันแมลง ซึ่งทำจากใยสังเคราะห์ หลังจากห่อผลประมาณ 2
เดือนก็เก็บผลผลิตจำหน่ายได้

**เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตน้อยหน่าได้น้ำหนักเฉลี่ยไร่ละ 1 พัน 3 ร้อยกิโลกรัม ผลขนาดใหญ่ 7 ขีด ถึง 1 กิโลกรัม
**จำหน่ายได้กิโลกรัมละ 80 บาทขนาดกลาง 5 ถึง 7 ขีด กิโลกรัมละ 60 บาท และขนาดเล็ก 3 ถึง 5 ขีด กิโลกรัมละ 35 ถึง 40 บาท นับเป็นราคาที่คุ้มค่าต่อการผลิต
** นอกจากนี้ยัยจัดจำหน่ายต้นพันธุ์น้อยหน่าเพชรปากช่องเสียบยอดบนต้นตอพันธุ์พื้นเมืองอีก้ดวย

Facebook Comments Box

Check Also

กินน้ำตาลเป็น ชีวิตหวานชื่น

น้ำตาลจะไม่เป็น …