Home / สาระเป็นความรู้ / 7 เทคนิค ปลูกฝังเด็ก ๆ ให้รักการอ่าน

7 เทคนิค ปลูกฝังเด็ก ๆ ให้รักการอ่าน

ในยุคที่ Smartphone และ Tablet ครองใจเด็ก ๆ แบบนี้ นอกจากจะทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับข่าวสาร เนื้อหาต่าง ๆ ที่ลูกได้เสพแล้ว การติดมือถือ ยังอาจทำให้เด็ก ๆ สมาธิสั้นยิ่งขึ้น จนบางครั้งขาดแรงจูงใจในการทำสิ่งต่าง ๆ หรือควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้ เราสามารถป้องกันไม่ให้ลูกมีพัฒนาการทางด้านภาษาช้าได้ เพียงแค่เราอ่านหนังสือให้ฟังวันละ 10 – 15 นาที ก็จะช่วยเด็ก ๆ ไม่ให้มีพัฒนาการทางด้านภาษาช้าได้

การอ่านหนังสือให้น้อง ๆ หนู ๆ ฟังทุกวันตามเวลาดังกล่าว จะช่วยพัฒนาเส้นใยสมองของเด็กให้ทักษะการอ่านเริ่มแข็งแรง ต่อยอดไปพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการสื่อสาร การพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญารอบด้าน ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาสร้างครอบครัวรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็ก ๆ โดยสามารถอ่านออก เขียนได้กับเทคนิคง่าย ๆ ดังนี้

เทคนิคปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็กๆ

1. อุ้มแล้วอ่าน อุ้มลูกไว้บนตักแล้วอ่านหนังสือให้ลูกฟัง โดยขณะอ่านให้ออกเสียงสูงต่ำ ทำเสียงเล็กเสียงน้อย หรือมีจังหวะหนักเบา พร้อมกับชวนลูกดูภาพในหนังสือและคอยหยอกเย้ากอดสัมผัส หรือเคลื่อนไหวร่างกายเขาไปด้วย จะช่วยเร้าความสนใจในตัวหนังสือที่อ่านให้ลูกฟังมากยิ่งขึ้น

2. อ่านอย่างน้อยวันละ 10 – 15 นาที การอ่านหนังสือให้ลูกฟังอย่างน้อยวันละ 10 – 15 นาที นอกจากจะสร้างความผูกพันในครอบครัวแล้ว ยังช่วยให้ลูกน้อยได้ใกล้ชิดและผูกพันกับการอ่านหนังสือ รวมทั้งช่วยพัฒนาเส้นใยสมองของเด็กได้

3. พูดคุยและตั้งคำถาม ใช้ช่วงเวลาที่อ่านหนังสือให้ลูกฟังในการพูดคุยและตั้งคำถาม เพื่อเป็นการ ต่อยอดความคิดและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตัวเขา รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ลูกใช้ทักษะทางภาษา

4. ตอบคำถามจากลูก ขณะที่อ่านหนังสือ พ่อแม่ควรตอบคำถามของลูก ไม่ควรเพิกเฉยหรือดุว่า เพราะเด็กเป็นวัยอยากรู้อยากเห็น การได้ถามคำถามและฟังคำตอบจะช่วยต่อยอดความคิดของลูก และถ้าคำถามข้อใดที่พ่อแม่ไม่รู้ ก็ควรพยายามหาคำตอบโดยให้ลูกเห็นว่าเป็นเรื่องที่สามารถหาได้จากการอ่านหนังสือ

5. อ่านตามทุกตัวอักษร สำหรับพ่อแม่มือใหม่ แนะนำให้อ่านตามหนังสือทุกตัวอักษร ไม่ต้องกลัวว่าลูกจะไม่สนุก เพราะถ้าหากหนังสือเล่มนั้นเนื้อหาดี วิธีการเล่าถือเป็นประเด็นรอง โดยใช้วิธีชี้ตัวหนังสือที่อ่านไปพร้อม ๆ กัน จะช่วยให้เด็กจดจำภาษาได้ดี

6.จัดมุมหนังสือในบ้าน จัดให้มีมุมที่แสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเท สร้างบรรยากาศห้องสมุด เล็ก ๆ ในบ้าน ให้ลูกได้สนุกกับการเลือกหนังสือ อ่านหนังสือเอง

7.จัดช่วงเวลาร่วมกัน ให้คนในครอบครัวได้มีเวลาอ่านหนังสือร่วมกันเพียงวันละนิดเท่าที่เวลาจะอำนวย เพื่อให้เด็กเห็นตัวอย่างที่ดีจากพ่อแม่ ซึ่งเป็นเหมือนการสร้างวัฒนธรรมการอ่านภายในบ้านที่ลูกจะซึมซับและทำตาม

Facebook Comments Box

Check Also

กินน้ำตาลเป็น ชีวิตหวานชื่น

น้ำตาลจะไม่เป็น …