Home / สาระเป็นความรู้ / เทคนิคการปลูก และดูแล ดอกสลิด (ขจร) เพื่อสร้างรายได้อย่างมืออาชีพ

เทคนิคการปลูก และดูแล ดอกสลิด (ขจร) เพื่อสร้างรายได้อย่างมืออาชีพ

จากการลงพื้นที่แหล่งผลิตผักปลอดสารพิษอำเภอซำสูง ผักที่ขึ้นชื่อของที่นี่หลายท่านรู้จักดีในเรื่องของ “ดอกสลิดเงินล้าน” จากการพูดคุยทราบว่า คุณพิกุล วงษ์โพธิ์ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหม้อกล่าวว่า ดอกสลิด หรือ ดอกขจร จัดเป็น พืชผักเศรษฐกิจ อีกชนิดหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะสามารถสร้างรายให้เกษตรกรได้เป็นกอบเป็นกำ คุณพิกุลเล่าว่าแค่ทดลองปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ ก็สามารถสร้างรายได้ให้อย่างคุ้มทุน เนื่องจากตลาดยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณพิกุลได้แนะนำเคล็ดลับ และเทคนิคในการปลูกและดูแลรักษาไว้ ดังนี้

ขั้นตอนการปลูกดอกสลิด การเลือกกิ่งพันธุ์ : คัดเลือกเครือดอกสลิดที่มีลักษณะสมบูรณ์ โดยสังเกตุจากเครือที่โตสมบูรณ์และใบร่วงหมดแล้ว หากเจอเครื่อที่มีลักษณะนี้ถือว่าเป็นเครือที่สมบูรณ์เหมาะแก่การนำไปขยายพันธุ์ต่อ

การเตรียมกิ่ง/การขยายพันธุ์ : ทำการเลือกตัดตรงข้อให้ได้ 2 ข้อ ข้อละ 2 เซนติเมตร แล้วนำส่วนที่เป็นตาข้อที่ตัดออกมาปักลงดินลึกเพาะชำลึก ประมาณ 1-2 เซนติเมตร

การเตรียมดิน : จำมูลไก่ จำนวน 10 กระสอบ มาเทไว้รอบพื้นที่ที่ต้องการปลูกพร้อมกับไถพรวนกลบ หลังจากไถกลบแล้วให้ตากแดดทิ้งไว้ 2 อาทิตย์ และทำการยกร่องแปลงให้มีความกว้าง 6-4 เมตร ส่วนความยาวให้ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ยาวไม่จำกัด ระยะห่างระหว่างแปลง 80 ซม.

วิธีการปลูก : ใช้ระยะปลูก 2×2 เมตร 1 ปลูกแบบ 2 แถวใน 1 แปลง ขุดหลุมลึก 30-50 ซม. จากนั้นใส่ปุ๋ยคอกลงไปให้มากและ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หลุมละ 1 ช้อนแกง นำกล้าพันธุ์ลงปลูก เกลี่ยดินกลบโคนให้แน่น รดน้ำให้ชุ่ม ใน 1 หลุมปลูก 2-3 กิ่ง

การให้น้ำ : รดน้ำวันละครั้งหรือตามสภาพความชื้นของดิน หลังจากนั้น 1 เดือนขึ้นไปจะเริ่มออกดอก หรือให้น้ำอย่างเพียงพอหลังจากที่ปลูกไปได้ประมาณ 5 เดือน ดอกสลิดจะเริ่มออกดอกและเก็บผลผลิตได้

การทำค้างให้เถาเลื้อย : การทำค้างควรเป็นใช้เสาไม้เป็นหลักหลัก 2 เสา ปักห่างกัน 2 เมตร สูงจากพื้นดิน 1.50 เมตร ปักตามแนวยาวของแปลง และระหว่างเสาหลักจะใช้ไม้ไผ่เส้นผ่าศูนย์กลาง
2-3 นิ้ว ปักแล้วใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกผูกเป็นขั้นบันได 5-6 ขั้น ให้เป็นทางสำหรับยอดขจรเลื้อยขึ้นไป จะเป็น 1 ซุ้มเว้นทางเดินประมาณ 80 ซม. แล้วทำซุ้มต่อไปตามความต้องการก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้การแตกยอดดี

การให้ปุ๋ย : เน้นการให้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรใดก็ได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และ ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใส่ที่โคนต้นได้เรื่อยๆ ส่วนปุ๋ยเคมีใช้สูตร 15-15-15 สลับกับ 25-7-7 เดือนละ 2 ครั้ง

การดูแลรักษา : ใช้น้ำหมักชีวภาพดูแลบำรุงและปราบศัตรูพืช ซึ่งสูตรที่ใช้ได้ผลดี คือ น้ำเปล่า 12 ลิตร + สะเดา ตะไคร้หอม ข่า รวมกัน 10 กิโลกรัม หมักทิ้งไว้ 7 วัน และนำน้ำหมักที่ได้ไปใช้ผสมกับน้ำที่ใช้รดต้นไม้

การตัดแต่งกิ่ง : ควรแต่งกิ่งที่แก่ออกอยู่เสมอ เพื่อให้แตกยอดใหม่ออกมาเรื่อยๆ ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ควรแต่งกิ่งให้โล่ง เพราะช่วงนี้จะออกดอกน้อย และต้องแบ่งแปลงไว้เพื่อให้มีแปลงที่เก็บดอกได้ เพราะช่วงนี้จะขายได้ราคาดี ต้นขจรจะให้ดอกหลังจากย้ายปลูกได้ 30 วัน และจะให้ผลผลิตมากที่สุดช่วงอายุ 8-10 เดือน

การเก็บเกี่ยว : หลังปลูกลงแปลงประมาณ 5 เดือน เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยการเก็บเกี่ยวนั้นจะใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งคมๆ ตั้ดตรงขั้วก้านดอก เก็บเกี่ยวแต่เช้ามืด แบบวันเว้นวัน

ต้นทุนการผลิต
กิ่งพันธุ์ ถุงละ 50 บาท ในถุงจะมี 3 กิ่ง ปลูก 1 ไร่ ลงทุนประมาณ 20,000 บาท และลงทุนชื้อไม้ไผ่เพื่อทำราวอีก 10,000 บาท รวมแล้วก็ตกอยู่ที่ 30,000 บาท

** ปัจจุบันความต้องการบริโภคดอกขจรมีมากขึ้น ส่งผลให้ราคารับซื้อดอกขจรขณะนี้สูงถึงกิโลกรัมละ 80-100 บาท แต่หากออกไปขายเองที่ตลาดใกล้บ้านจะได้ราคาถึงกิโลกรัมละ 100-120 บาท.

Facebook Comments Box

Check Also

เทคนิคการปลูก และดูแล พริกเหลือง

เกษตรกรไทยส่วนใ …