Home / สาระเป็นความรู้ / เทคนิคการดูแลต้นมัลเบอรี่ให้ได้ผลผลิตคุณภาพออกผลทั้งปี
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เทคนิคการดูแลต้นมัลเบอรี่ให้ได้ผลผลิตคุณภาพออกผลทั้งปี

จากชีวิตผู้ชายคนหนึ่ง ที่อายเมื่อมีคนรู้ว่าเรียนเกษตร จนถึงวันนี้ วันที่เขาเป็นเกษตรกรเต็มตัวเขากลับรู้สึก? ภูมิใจที่เป็นเกษตรกร? คุณทศพร เจริญกิจ (ฟอง) เจ้าของเจริญกิจฟาร์มเกษตรกรใบหม่อนที่ตั้งใจเป็นเกษตรกรเต็มตัว แม้คุณพ่อคุณแม่จะไม่เห็นด้วย เพราะอยากให้ลูกชายเป็นครูเกษตรตามที่เขาเรียนมา แต่คุณทศพรก็ไม่เปลี่ยนใจ และจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เห็น ว่าเกษตรกรก็มั่นคง มั่งคั่งได้ ไม่แพ้อาชีพอื่น และวันนี้เขาได้พิสูจน์ให้คุณพ่อคุณแม่เห็นแล้ว ว่าอาชีพเกษตรกร ก็มั่นคงได้เช่นกัน

การบำรุงดิน เป็นหัวใจหลักในการปลูกพืชให้เติบโตอย่างมีคุณค่า ทั้งพืชที่ใช้รับประทาน หรือพืชยืนต้นใช้สอยอื่นๆ เพราะพืชต้องการอาหาร และอาหารก็อยู่ในดิน การใส่ปุ๋ยเคมีนั้นเป็นการให้อาหารพืชก็จริงแต่ไม่ได้เป็นการบำรุงดิน หนำซ้ำจะเป็นวิธีการทำลายดินให้ตายอย่างช้าๆอีกด้วยเพราะเท่าที่สังเกตดูอาการดินแล้ว การใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันนานๆจะทำให้ดินแห้งกรังเค็มเปรี้ยวซึ่งจะมากน้อยขึ้นอยู่กับธาตุและสารเคมีที่มีการผสมลงในปุ๋ยเม็ดนั่นเองด้วยเหตุนี้คุณทศพรจึงใช้ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกในการปลูกพืช แต่จะใช้ปุ๋ยเคมีเพียงแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้น หลังจากนั้นจะใช้ปุ๋ยคอกเพื่อรักษาคุณภาพของดิน

การดูแลสวนของคุณทศพรเขาจะพิถีพิถันเรื่องของการใส่ปุ๋ย เน้นที่สุดคือการปรุงดิน เริ่มตั้งแต่ช่วงแรกของการปลูก โดยวิธีการของเขาคือ
1.ในบ่อวงที่ปลูกต้นหม่อนของเขานั้น ที่ปากบ่อจะไม่มีดินเลย เขาจะใช้เปลือกมะพร้าวและขี้วัวแค่นั้นแล้วใส่ปุ๋ยเคมีทุก 7 วัน
เพื่อให้พืชเจริญเติบโตใส่ปุ๋ยคอกทุกเดือน หรือทุก 2 เดือน เพื่อบำรุงดิน

2.วิธีการใส่ปุ๋ยของเขานั้น เขาใส่ปุ๋ยเคมีก่อนทุก7วันและเติมปุ๋ยคอกทุก 2 เดือน ทำอย่างนี้จนต้นสามารถหาอาหารเองได้ คือระบบรากเริ่มเดินในดินเองได้ ก็จะหยุดเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมี แล้วใช้ปุ๋ยคอกอย่างเดียวหล่อเลี้ยงบำรุงตลอด ในสวนของคนอื่น จะใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นเพียงอย่างเดียว แต่คุณทศพรจะผสมสารอาหารสองตัวลงมาเลย คือทั้งบำรุงต้นและบำรุงผลผลิตไปด้วยในเวลาเดียวกัน

3.วัสดุในวงบ่อที่เขาใช้มีอินทรียวัตถุ 80 % อีก 20 % เป็นปุ๋ยคอกล้วนๆ จะไม่ใส่แกลบ หรือขี้เถ้าแกลบหรือเอาดินมาใส่ เพราะว่าสภาพอากาศที่สวนของเขาไม่เหมาะสมจึงใช้แค่อินทรีย์วัตถุ คือพวกเปลือกมะพร้าว เปลือกในมะพร้าว เพราะว่าได้ฟรีจากโรงงาน จึงใช้ตัวนี้มาเป็นตัวหลัก และรดน้ำเช้าเย็นปกติ

การทำวงบ่อมีข้อเสียอย่างเดียวคือหน้าฝนก็ยังต้องรดน้ำส่วนระบบน้ำสวนจะเป็นสปริงเกอร์ธรรมดาและตัวเขาเองจะเปิดน้ำ 2 เวลา ครั้งละ 5 นาที เพื่อให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา ยิ่งไปกว่านั้นรอบข้างสวนของเขาเป็นสวนบัว จึงไม่ต้องกังวลเรื่องความชื้นของสวน

Facebook Comments Box

Check Also

กินน้ำตาลเป็น ชีวิตหวานชื่น

น้ำตาลจะไม่เป็น …