Home / สาระเป็นความรู้ / วิธีการ แต่งกิ่งสาวฝรั่ง เพื่อให้ได้ผลผลิตสม่ำเสมอ

วิธีการ แต่งกิ่งสาวฝรั่ง เพื่อให้ได้ผลผลิตสม่ำเสมอ

เมื่อถึงจุดอิ่มตัวในการทำงาน กอรปกับวิกฤติการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ทำให้คุณชยุตม์ โตสำราญ เลือกเดินเส้นทางใหม่ โดยหันมาเป็นเจ้าของสวนเกษตรผสมผสาน โดยเดินรอยตามเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวง ร.๙ และการเลือกเดินรอยตามพระองค์ท่านนี้ ทำให้ชีวิตของเขามีความสุขมีความพอใจกับการได้กลับมาทำงานที่บ้าน และเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคง

ต้นฝรั่งเมื่อมีอายุประมาณ 7-10 ปีขึ้นไป ต้นจะโทรมผลจะเล็ก แม้ใส่ปุ๋ยมากแค่ไหนก็ไม่ตอบสนอง เพราะฝรั่งจะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้ ตาดอกต้องออกจากกิ่งที่อ่อนเท่านั้น จึงจำเป็นต้องตัดทำลายกิ่งแก่ออกให้มากหน่อย เพื่อให้มีกิ่งใหม่ที่สมบูรณ์งอกมาแทนกิ่งแก่ หรือเรียกว่า”การทำสาว”เมื่อกิ่งใหม่งอกออกมาเราก็ให้น้ำสม่ำเสมอ ใส่ปุ๋ย เหมือนปลูกใหม่ ก็จะทำให้ยืดอายุของต้นฝรั่งไปได้อีกหลายปี โดยไม่ต้องรื้อปลูกใหม่

การตัดแต่งกิ่งเพื่อทำสาว(Hard pruning) ใช้ในฝรั่งอายุประมาณ 7-10 ปีขึ้นไป เพื่อให้มีกิ่งใหม่ที่สมบูรณ์งอกมาแทนกิ่งแก่ หรือเรียกว่า “การทำสาว” เมื่อกิ่งใหม่งอกออกมา เราก็ให้น้ำสม่ำเสมอใส่ปุ๋ยเหมือนปลูกใหม่ ก็จะทำให้สามารถยืดอายุของต้นฝรั่งไปได้อีกหลายปี โดยไม่ต้องรื้อปลูกใหม่ การแต่งฝรั่งให้สาวของคุณชยุตต์นั้น มีวิธีการดังนี้คือ

ดูว่าฝรั่งต้นสูงแล้วหรือยัง ถ้าสูงเกินไปก็จะแต่งกิ่งให้มันต่ำลง เพื่อให้สามารถห่อฝรั่งได้ง่าย หลักการของมันคือถ้าต้นฝรั่งไม่สูง จะให้ลูกที่ใหญ่ รสชาติจะดีเหมือนเดิม ถ้าฝรั่งต้นสูง ลูกจะเล็ก รสชาติจะไม่คงที่
การตัด จะตัดกิ่งใหญ่ๆ ให้มาแตกแขนงด้านข้างลำต้น ให้สูงไม่เกิน 2 เมตร ระยะห่างในการปลูกฝรั่งแต่ละต้น คือ 3×4 เมตรระยะเป็นแถว 3 เมตร ระยะห่างกันแถวขวางคือ 4 เมตรเป็นต้น

เราต้องเข้าใจก่อนว่า ต้นฝรั่งที่แตกแขนงออกมาเป็นพุ่มหนาทึบ ถือเป็นต้นที่ลักษณะไม่ดี หลักพื้นฐานทางสรีรวิทยาเบื้องต้นของพืชคือ, อาหารของพืชได้จากการสังเคราะห์แสง ดังนั้นใบที่ไม่ได้รับแสงก็ไม่ได้สร้างอาหาร แต่จะกินอาหารอย่างเดียว ยิ่งตัดยิ่งได้ คือ ยิ่งตัดกิ่ง ตาดอกก็ยิ่งออกมาก เป็นการเร่งตาดอกทำให้โอกาสติดผลสูงขึ้นด้วย

ปัจจุบันการเลี้ยงกิ่งแบบก้างปลาเป็นที่นิยมที่สุด เนื่องจากจะทำให้ได้ทรงพุ่มที่โปร่งและใบฝรั่งได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึง

Facebook Comments Box

Check Also

กินน้ำตาลเป็น ชีวิตหวานชื่น

น้ำตาลจะไม่เป็น …