Home / สาระเป็นความรู้ / เทคนิคการทำให้ดอกดาวเรืองออกดอกโตสวยด้วยการเด็ดตุ้ม

เทคนิคการทำให้ดอกดาวเรืองออกดอกโตสวยด้วยการเด็ดตุ้ม

ดาวเรือง กลายเป็นไม้ตัดดอกที่ได้รับความนิยมในการนำไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยมีรูปลักษณ์ที่สวยงามและมีชื่อสื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง ตลาดจึงต้องการอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยความที่มีศัตรูพืชเข้ารบกวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการจัดการที่ดีและต้องมีเคล็ดวิธีในการผลิตที่แยบยลเพื่อให้ได้ดอกโตสวย คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด

เทคนิคการทำให้ดาวเรืองดอกโต
การทำให้ดาวเรืองมีดอกโตนั้นทำได้ง่ายมาก แต่ต้องใช้ความอดทนเพราะต้องยืนกลางแดดเพื่อทำการ“ปลิดยอด” หรือ“การเด็ดตุ้ม”ทำเพื่อให้ดาวเรืองแตกพุ่มและจะทำให้ดอกดาวเรืองมีขนาดใหญ่นั้นเอง แต่การเด็ดตุ้มหรือการปลิดยอดนั้นแนะนำว่าควรทำเมื่อดาวเรืองมีอายุ 21-25 วัน หลังจากที่นำต้นดาวเรืองลงดินซึ่งเป็นระยะที่ดาวเรืองมีใบจริงขนาดใหญ่ประมาณ 4 คู่ และส่วนยอดมีใบเล็กๆ ประมาณ 1-2 คู่นั้นเอง

วีธีการปลิดยอดหรือเด็ดตุ้ม : โดยใช้มือซ้ายจับใบคู่บนสุดที่ต้องการเหลือไว้แล้วใช้มือขวาดึงส่วนยอดอีกอันลงทางด้านข้าง เพื่อให้ยอดหลุดออกมาไม่ควรเด็ดยอดเพราะจะทำให้ส่วนตาของยอดเหลือติดอยู่ทำให้ดอกดาวเรืองบานไม่พร้อมกันและมีขนาดเล็กลงและควรให้ต้นดาวเรือง1ต้นไว้ดอกประมาณ 8 ดอก จึงจะได้ดอกดาวเรืองที่ใหญ่ และได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการนั้นเอง

วิธีการทำให้ก้านดอกดาวเรืองแข็งแรง : นั้นสามารถทำได้โดย เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้ น้ำตาลทรายขาวจำนวน1กิโลกรัมผสมกับน้ำ จำนวน 15 ลิตร นำส่วนผสมทั้งสองอย่างคนให้เข้ากันแล้วนำไปใช้ คือก่อนตัดดอกดาวเรืองเพื่อนำไปจำหน่ายประมาณ2-3วันฉีดพ่นน้ำที่ผสมกับน้ำตาลทรายให้ทั่วทั้งใบดาวเรืองทั้งด้านบนและด้านล่าง จะทำให้ก้านดอกแข็งแรงขึ้นจากนั้นจึงทยอยตัดดอก ในการตัดดอกนั้นควรตัดให้ชิดโคนกิ่งให้มากที่สุด จะทำให้ก้านดอกที่ติดมามีขนาดยาวและแข็งแรงที่สำคัญถ้าต้องการเก็บดอกดาวเรืองไว้ให้นาน ให้ตัดดอกดาวเรืองที่ยังไม่บานมาก โดยสังเกตุดอกดาวเรืองที่ยังมีกลีบดอกตรงกลางเป็นสีเขียวนั้นเองเพียงเท่านี้ก็ได้ดอกดาวเรืองตามที่ต้องการแล้ว

Facebook Comments Box

Check Also

เทคนิคการปลูก และดูแล พริกเหลือง

เกษตรกรไทยส่วนใ …