Home / สาระเป็นความรู้ / เพิ่มโชคลาภ สีเสื้อผ้าเสริมดวง สร้างสิริมงคล แต่ละวันเกิด

เพิ่มโชคลาภ สีเสื้อผ้าเสริมดวง สร้างสิริมงคล แต่ละวันเกิด

การแต่งตัวสวยๆในแต่ละวันก็ถือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการเสริมดวงให้โชคดีแต่ละวัน วันเกิดวันอาทิตย์ สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ได้แก่ สีเขียวสด สีเขียวแก่ สีขาว สีชมพู สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ได้แก่ สีฟ้า สีน้ำเงิน วันเกิดวันจันทร์ สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ ได้แก่ สีเขียวสด สีม่วงอ่อน สีม่วง สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ ได้แก่ สีแดง

วันเกิดวันอังคาร สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร ได้แก่ สีม่วง สีแดง สีแสด สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร ได้แก่ สีเหลือง สีขาว วันเกิดวันพุธ สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ ได้แก่ สีเขียว สีเหลืองอ่อน สีเหลืองแก่ สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ สีชมพู

วันเกิดวันพฤหัสบดี สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ได้แก่ สีน้ำเงิน สีฟ้า สีเขียวสด สีแดง สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ได้แก่ สีม่วงอ่อน สีม่วงแก่ วันเกิดวันศุกร์ สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ ได้แก่ สีเหลือง สีชมพูอ่อน สีแสด สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ ได้แก่ สีเขียวแก่

วันเกิดวันเสาร์ สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ ได้แก่ สีเขียวจัด สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีฟ้า สีชมพู สีน้ำตาล สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ ได้แก่ สีเขียวอ่อน สีเขียวสด เรื่องดวงชะตา เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ควรใช้วิจารณญาณในการอ่ า นหากเพื่อน ไม่มีสีเสื้อตามที่กล่าว ควรเลือกใส่เท่าที่มี ไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อ ควรเลือกใส่ตามความเหมาะสมและเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ขอเตือนเลยจ้า

Facebook Comments Box

Check Also

กินน้ำตาลเป็น ชีวิตหวานชื่น

น้ำตาลจะไม่เป็น …