Home / สาระเป็นความรู้ / สูตรดินผสม สำหรับการดูแล ไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง ให้เจริญเติบโตได้ดี

สูตรดินผสม สำหรับการดูแล ไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง ให้เจริญเติบโตได้ดี

คุณอรทัย แก้ววงศ์ษา เจ้าของศูนย์เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับตัวอย่าง บ้านหนองหออำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเกษตรกรผู้ชำนาญการด้าน การเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับกระถาง ได้เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษา เกษตรกรและผู้คนทั่วไป ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้มงคล และไม้หัวชนิดต่างๆ ในกระถาง ให้เจริญเติบโตดี ด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ โดยครั้งนี้ได้แนะนำ สูตรดินผสมที่เหมาะสำหรับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับกระถาง ไว้ดังนี้

สูตรดินผสม ส่วนผสม : ปุ๋ยคอก 1 ถัง + แกลบหมัก 1 ถัง + ขี้เลื่อย 1 ถัง + ดินทราย 1 ถัง + น้ำ 1 ถัง ผสมน้ำหมักจุลินทรีย์สูตรเร่งราก เร่งดอก 2 ฝา วิธีการทำ : โดยเอาส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วราดด้วยน้ำหมักให้ทั่วกันทั้งหมด จากนั้นนำดินไปปลูกต้นไม้ได้ตามต้องการ ประโยชน์ : สูตรนี้จะทำให้มีความโปร่ง ร่วน ซุย ระบายน้ำและอากาศดี ทำให้ไม้กระถางเจริญเติบโตดีด้วยอินทรีย์วัตถุีที่จะค่อยๆ ย่อยสลายปลดปล่อยธาตุอาหารออหมาให้พืชดูดซึม

Facebook Comments Box

Check Also

เทคนิคการปลูก และดูแล พริกเหลือง

เกษตรกรไทยส่วนใ …