Home / สาระเป็นความรู้ / สูตรปุ๋ยบำรุงผักหวานป่า เพื่อเร่งการแตกยอด

สูตรปุ๋ยบำรุงผักหวานป่า เพื่อเร่งการแตกยอด

ผู้ใหญ่รับ พรหมมา หมอดินอาสา ประจำตำบลหนองบัว และเป็นผู้ใหญ่บ้านหนองบัวสอง อาชีพเป็นเกษตรกรทำไร่ และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูก ผักหวานป่า ในตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และมีพื้นที่ทำกิน 15 ไร่ แบ่งเป็น ทำนา 10 ไร่ ปลูกผักหวาน 1 ไร่ พืชหมุนเวียน ผู้ใหญ่รับ แนะนำว่า การปลูกพันธุ์ผักหวานป่า มี 2 วิธี คือ การเพาะด้วยเมล็ดพันธุ์และการตอนกิ่ง โดยประชาชนส่วนใหญ่จะใช้วิธีขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมากกว่าการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งเพราะการตอนกิ่งนั้น น้อยคนนักที่จะรู้จัก วิธีการตอนผักหวานป่า ซึ่งต้องใช้เวลาและเทคนิคในการตอนและการปลูกจึงจะประสบผลสำเร็จในการตอนกิ่ง เกษตรกรที่ปลูกผักหวานป่าส่วนใหญ่จึงใช้วิธีการเพาะเมล็ดแทน ซึ่งขั้นตอนไม่ยุ่งยากเหมือนกับการตอน นอกจากนี้ต้นกล้าผักหวานป่าที่เป็นกิ่งตอนยังมีราคาสูงมากกว่าต้นกล้าที่เพาะด้วยเมล็ดอีกด้วย ซึ่งวันนี้ ผู้ใหญ่รับ พรหมมาหมอดินอาสา ประจำตำบลหนองบัว และเป็นผู้ใหญ่บ้านหนองบัวสอง อาชีพทำไร่ และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกผักหวานป่าอีกท่านหนึ่ง ที่มีผู้คนไปเยี่ยมเยือนเพื่อขอความรู้อยู่เป็นประจำ ได้แนะนำวิธีการทำให้ผักหวานป่าแตกยอดอ่อนให้มากขึ้นกว่าเดิม ด้วยสูตรปุ๋ยเร่งการแตกยอดของผักหวานป่า ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สูตรปุ๋ยเร่งการแตกยอดผักหวานป่า 1.ไข่ไก่ปั่นละเอียดทั้งเปลือก 1 ฟอง 2.นมจืด ครึ่งกล่อง 3.กลูโคสชนิดผง 2 ช้อนโต๊ะ 4.กระทิงแดงหรือเครื่องดื่มชูกำลัง 1 ช้อนโต๊ะ 5.น้ำเปล่า 20 ลิตร วิธีการทำและการนำไปใช้ นำส่วนผสมทั้งหมดผสมรวมกันแล้วคนให้เข้ากัน จากนั้นกรองเอาแต่น้ำ นำไปฉีดพ่นผักหวานป่าที่ทำการตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้ว เป็นการเร่งการแตกยอด โดยใช้ฉีดทุกๆ 5-7 วัน ในช่วงเช้าหรือเย็น

Facebook Comments Box

Check Also

เทคนิคการปลูก และดูแล พริกเหลือง

เกษตรกรไทยส่วนใ …