Home / สาระเป็นความรู้ / พยาบาลสาว…ลาออกจากราชการทำเกษตรผสมผสานเลี้ยงเป็ด-ไก่อารมณ์ดีที่วาปีปทุม

พยาบาลสาว…ลาออกจากราชการทำเกษตรผสมผสานเลี้ยงเป็ด-ไก่อารมณ์ดีที่วาปีปทุม

อาชีพการเกษตรเป็นอาชีพที่มีเสน่ห์จึงเป็นแรงดึงดูดใจให้ผู้คนหลากหลายอาชีพหันมาสนใจแม้แต่พยาบาลสาวยังต้องลาออกมาทำการเกษตรอย่างเช่นคุณการต์รวีบัวบุญหรือน้องอ้นอายุ31ปีอยู่บ้านเลขที่37หมู่ที่7ตำบลหนองทุ่มอำเภอวาปีปทุมจังหวั มหาสารคาม44120โทร.(085)421-7734อีเมลkanrawee_oen@hotmail.comให้ข้อมูลว่าเดิมมีอาชีพรับราชการเป็นพยาบาลโดยจบการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรีพยาบาลวิชาชีพ(4ปี)

จากนั้นรับราชการอยู่หลายแห่งเป็นเวลารวม8ปี(ศูนย์มะเร็งลพบุรี2ปี,โรงพยาบาลวาปีปทุม3ปี,โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์1ปี,คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2ปี)จบปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเดียวกันและที่เดียวกันและเพิ่งลาออกจากพยาบาลเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคุณการต์รวีเล่าให้ฟังว่ามีพื้นที่22ไร่ทำนา10ไร่สระน้ำ4ไร่ที่เหลือเป็นที่ดอนโดยได้ทำการเกษตรหลายอย่างดังนี้

1.เลี้ยงเป็ดไข่(พันธุ์กากีแคมป์เบล,ซีพีซุปเปอร์)500ตัวให้ไข่แล้ว200ตัวซื้อวัตถุดิบมาผสมอาหารเองเช่นกากปาล์มน้ำมันกากถั่วเหลืองรำมีการเพาะพันธุ์เป็ดเองโดยใช้เครื่องฟักไข่ช่วย 2.ไก่ไข่50ตัวแต่เลี้ยงแบบไก่พื้นเมืองให้อาหารได้แก่รำหญ้าเนเปียร์น้ำหมักปลาทำให้เปอร์เซ็นต์การไข่ดีถึง95เปอร์เซ็นต์ ได้รับความสนใจจากลูกค้าดีมากโดยเฉพาะผู้ห่วงใยสุขภาพเช่นหมอพยาบาลและมีเครือข่ายมากขึ้นเรื่อยๆ

3.ไก่ประดู่หางดำ300ตัวขายเป็นไก่เนื้อกิโลกรัมละ90บาทและขายพันธุ์อายุ7วันตัวละ25บาท4.ไก่พันธุ์พื้นเมือง100ตัวขายกิโลกรัมละ90บาท5.ไก่ดำKUภูพานขายลูกอายุ7วันตัวละ50บาท6.ไก่เหลืองดงยอ100ตัวขายลูกตัวละ20บาทปลูกดาวเรืองตัดดอกขายเป็นระยะๆส่วนดอกที่ตกเกรดจะนำมาตากแดดผสมในอาหารไก่ทำให้ไข่แดงเข้มขึ้นปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา2ไร่เพื่อนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์เพื่อให้ได้วัตถุดิบปลอดสารพิษและปลูกทานตะวัน1ไร่นำเมล็ดมาบดเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์เช่นกัน

นอกจากนี้“ยังได้เปิดเพลงให้ไก่ฟังทุกวันเพื่อให้ไก่ผ่อนคลายไม่เครียดเพราะนอกจากได้อาหารดีแล้วยังได้ฟังเพลงทำให้อารมณ์ดีและให้ผลผลิตดีอีกด้วย”วันนี้รายได้อาจไม่เท่าอาชีพพยาบาลแต่วันหน้าอาจมีรายได้มากกว่าวันนี้จึงเป็นการเสียสละตัวเองเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคด้านการตลาดการที่เราเน้นการผลิตเชิงประณีตทำให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดเล็กน้อยและกำลังสร้างเครือข่ายผู้บริโภคซึ่งมีแนวโน้มขยายตัว

ขณะเดียวกันก็มองหาเครือข่ายผู้ผลิตควบคู่กันไปด้วยเป็นพยาบาลเพราะแม่“เป็นพยาบาลเพราะความต้องการของแม่แต่เมื่อแม่ป่วยเป็นมะเร็งตนเองกลับไม่มีเวลาแม้แต่จะพาแม่ไปหาหมอเมื่อเรียนปริญญาโททำให้เปลี่ยนมุมมองและเมื่อเรียนปริญญาเอกจึงลาออกตามความฝันของตนเอง”

คุณการต์รวีบอกทรรศนะในการมองอาชีพการเกษตร“ขณะนี้เป็นวิกฤตของอาชีพเกษตรหมดยุคนี้แล้วจะไม่มีคนทำการเกษตรไม่อยากให้ลูกหลานเกษตรกรมุ่งไปที่ทำงานราชการเท่านั้นอย่างน้อยเด็กในอีสานมีต้นทุนด้านที่ดินไม่อยากให้อาชีพเกษตรกรเป็นพลเมืองชั้น2”

คุณการต์รวีให้แง่คิดด้วยความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นตั้งใจในการยกระดับการเกษตรเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นYoungSmartFarmerของจังหวัดมหาสารคามท่านที่เคารพครับ!!!จะเห็นว่าอาชีพการเกษตรนั้นยังมีเสน่ห์และมีอนาคตแม้แต่พยาบาลสาวสวยยังหลงใหลถึงเพียงนี้แล้วทำไมท่านที่เป็นเกษตรกรหรือลูกหลานเกษตรกรจะไม่เห็นคุณค่าและกลับมายกระดับการเกษตรของไทยจรรโลงไว้สืบต่อให้ลูกหลานเหลนโหลนต่อไป

Facebook Comments Box

Check Also

กินน้ำตาลเป็น ชีวิตหวานชื่น

น้ำตาลจะไม่เป็น …