Home / สาระเป็นความรู้ / การปลูกไผ่ ให้หน่อไม้ออกนอกฤดูกาล

การปลูกไผ่ ให้หน่อไม้ออกนอกฤดูกาล

การปลูกไผ่ ให้หน่อไม้ออกนอกฤดูกาล คนปลูกไผ่ที่ข า ยห น่ อก็ย่อมอย า กจะให้มีหน่อไม้ขึ้นมาเยอะๆ ตลอดทั้งปี แต่ถ้าปลูกปกติธรรมดาก็จะมีเยอะในช่วงหน้าฝนเท่านั้นเอง วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำให้หน่อไม้ออกมาในนอกฤดูกาล จะทำให้มีผล ผ ลิ ตเยอะขึ้น ที่สำคัญยังขายได้ราคาดีมากกว่าช่วงหน่อไม้เยอะอีกด้วย มีขั้นตอนการทำอย่ างไรบ้างมาติดตาม อ่ า นกันได้เลย

การทำให้หน่อไม้ออกนอกฤดูกาล1 ทำการตัดแ ต่ ง ตั ด ต้นในช่วงเดือนธันวาคม โดยเหลือกิ่งเอาไว้เอาประมาณ 3 – 5 ต้น/กอ จากนั้นทำการรดน้ำให้ชุ่มเลย ต่อด้วยการเอา ปุ๋ ย ยู เ รี ย มา 2 – 4 กำมือ/กอ โดยจะต้องหว่านให้ห่างจากโคนไผ่ประมาณ 20 เซนติเมตร อ ย่ าให้ปุ๋ ยไปโดยหน่อไม้หรือต้นไผ่เด็ดขาดเพราะเสี่ยงจะทำให้เกิดการเ น่ าได้

2 หลังจากทำการใส่ปุ๋ ยเสร็จแล้วให้รดน้ำตามในทันที จะช่วยละลายปุ๋ ยและซึมลงดินได้เร็ว ซึ่งจะต้องรดน้ำติดต่อกันประมาณ 4-5 วัน เพื่อจะได้ละลายปุ๋ ยอย่ างเต็มที่ และไม่ควรจะปล่อยให้ดินแห้งเด็ดขาด ฉะนั้นจะต้องพย าย ามสังเกตหน้าดินเสมอว่ามีความชื้นหรือไม่ หากไม่มีต้องรดน้ำให้ชุ่มชื่น

3 พอบำรุงดูแลผ่ านไปประมาณ 1 เดือน ต้นไผ่ของเรานั้นจะเริ่มมีหน่อออกมาให้เชยชมแล้ว ต่อไปก็ให้ปุ๋ ยเป็นสูตร 15-15-15 ประมาณ 2 ช้อนแกง/กอ และอย่ าลืมว่าต้องรดน้ำให้ชุ่มในทันทีด้วย พร้อมทั้งสังเกตอาการของหน่อไม้ด้วยว่ากาบเหลืองหรือไม่ หากเห็นว่ากาบเหลืองแสดงว่าต้นไผ่กำลังขาดน้ำ ขาดปุ๋ ย ก็อย่ าลืมบำรุงให้เพียงพอด้วย

การปลูกไผ่ เริ่มที่การเตรียมดินปลูกโดยการไถเตรียมดิน ต่อด้วยการขุดหลุมขนาด 30 x 30 x 30 เซนติเมตร แล้วรองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ ย สู ต ร 15 – 15 – 15 ปริมาณ 2 ช้อนแกง/ต้น โดยโรยไปบริเวณโคนต้นไผ่ แต่พ ย า ย า มอ ย่ าให้โดน ตั ว ต นเด็ดขาดเลยนะ หากทำการปลูกหลายกอ ก็ให้เว้นระยะห่างประมาณ 2 – 3 เมตร และจะต้องรดน้ำทุกวัน เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้น

ยกเว้นวันไหนที่ดินยังชื้นอยู่ก็ไม่ต้องรดก็ได้ พอไผ่เริ่มโต ก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นรดแบบวันเว้นวันก็ได้ เมื่อเห็นว่ามีแตกใบอ่อนออกมาแล้วก็บำรุงต่อด้วยปุ๋ ย 15 – 15 – 15 ปริมาณ 2 ช้อนแกง/ต้น โรยไปรอบโคนต้นแต่ระวังอย่ าให้โดนต้น แล้วให้น้ำแบบสปริงเกอร์เพื่อให้น้ำซึมลงดินได้ดี เมื่อเลี้ยงไปสักระยะจะมีหน่อแ ท งขึ้นมา ก็ให้เลือกเฉพาะหน่อที่สมบูรณ์ไว้ 3 หน่อที่อยู่ห่างกัน ส่วนหน่ออื่นก็เก็บไปขาย เก็บไปประกอบอาหารได้เลย และพอต้นไผ่อายุ 1 ปีก็ค่อยทำการตัดแต่งกิ่งกอไผ่ให้โปร่งเลย

เป็นอย่ างไรบ้างสำหรับการทำให้ไผ่ออกหน่อในช่วงนอกฤดู ถ้าใครสนใจก็ลองนำไปปรับใช้กันได้เลย จะทำให้เราได้ผลผลิตมาขายได้รายได้ดีมีร าค า เพราะว่าในช่วงนอกฤดูนั้นหน่อไม้จะราคาสูงกว่าช่วงปกติ

Facebook Comments Box

Check Also

กินน้ำตาลเป็น ชีวิตหวานชื่น

น้ำตาลจะไม่เป็น …