Home / สาระเป็นความรู้ / เทคนิคการชยายพันธุ์ต้นหม่อน ด้วยการโน้มกิ่ง

เทคนิคการชยายพันธุ์ต้นหม่อน ด้วยการโน้มกิ่ง

หม่อนพันธุ์แม่ลูกดก หรือที่รู้จักกันดีกับชื่อ หม่อนกินลูก จะเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างจากหม่อนพันธุ์ที่ใช้เลี้ยงไหม เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ให้ผลและรับประทานได้ทั้งผลสดและนำไปแปรรูปได้ เช่น แยมลูกหม่อน น้ำลูกหม่อน ข้าวเกรียบลูกหม่อน เป็นต้น และข้อดีอีกข้อหนึ่งของหม่อนพันธุ์แม่ลูกดกจะให้ผลตลอดทั้งปี แต่ผลผลิตจะได้มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการและเทคนิคของเกษตรกรแต่ละพื้นที่ ซึ่งทางด้าน คุณสุภาวรรณ สายหมั้น นักวิชาการเกษตร. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี ( กรมวิชาการเกษตร ) สังกัด งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้มีเทคนิคที่จะช่วยให้ได้ผลผลิตหม่อนได้มากขึ้น โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นวิธีการที่ทำได้ง่าย เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อีกด้วย

เทคนิคการตัดแต่งกิ่งเพิ่มผลผลิตในหม่อนพันธฺุ์แม่ลูกดก 1. เริ่มจากการปลูกต้นหม่อนพันธุ์แม่ลูกดกเป็นแถวเรียงกัน 2. เมื่อต้นหม่อนมีอายุได้ 2 ปี ก็จะเริ่มให้ผลผลิต ให้ทำการลิดใบทิ้งด้วยกรรไกรตัดกิ่ง 3. หลังจากนั้นจึงทำโค้ง คือ นำต้นหม่อนต้นที่ 1 และต้นที่ 2 มาทำโค้งโดยการเกี่ยวต้นหม่อนทั้ง 2 ต้นเข้าด้วยกัน 4. ทำการให้น้ำวันละครั้งเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นหม่อน จากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ต้นหม่อนที่ทำการผลิใบออกจะเริ่มแตกใบอ่อน และอีก 2 สัปดาห์ต้นหม่อนก็จะเริ่มให้ผลผลิต และให้ผลผลิตที่มากกว่าการที่ไม่ลิดใบและไม่ทำโค้งต้นหม่อน เพราะการจัดการด้วยวิธีนี้จะช่วยให้ต้นหม่อนได้รับแสงได้เต็มที่ จึงทำให้ต้นหม่อนให้ผลผลิตได้มากกว่าเดิม และได้ขนาดของผลลูกหม่อนใหญ่กว่าเดิมอีกด้วย

Facebook Comments Box

Check Also

กินน้ำตาลเป็น ชีวิตหวานชื่น

น้ำตาลจะไม่เป็น …