Home / สาระเป็นความรู้ / ปลูกมะม่วง 3 ฤดูให้ผลดก ปลูกต้นเดียวมีเก็บตลอดปี

ปลูกมะม่วง 3 ฤดูให้ผลดก ปลูกต้นเดียวมีเก็บตลอดปี

สนใจอย ากจะปลูกมะม่วง 3 ฤดูไหม วันนี้จะมาแนะนำการ ปลูกมะม่วง ให้ทุกคนนำไปทำตามกันได้ง่ายๆ เลย โดยเป็นมะม่วงโชคอนันต์ และยังเป็นมะม่วงที่นิยมปลูกกันเยอะมากทั้งในบ้านเรือนและเป็นไร่มะม่วงเลย ทำ อ ย่ า งไรถึงจะมีผลผลิตดีตลอดทั้งปี มะม่วงดก ไปดูพร้อมกันเลย

การเตรียมแปลงปลูกมะม่วง มาเริ่มที่การพรวนดินก่อนแล้วก็ตากดินไว้ 2 ครั้ง ระยะเวลาตาก 10 วัน/ครั้ง แล้วมาทำการขุดหลุมปลูกในแนวทิศขวางกับด ว งอาทิตย์ โดยความกว้างและลึกให้เท่ากันที่ 50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างหลุมอยู่ที่ 6 – 8 เมตร แล้วก็ตากหลุมไว้อีกสัก 5 วัน ก็จะพร้อมใช้งานได้ การปลูก ต่อไปเป็นการปลูกจะต้องปลูกในช่วงหน้าฝนจะทำให้มะม่วงตั้งต้นได้เร็ว ก่อนปลูกก็เอาปุ๋ ยคอกมา 3 – 5 กำมือ/หลุม ผสมคลุกเข้ากับดิน ก้ น หลุมแล้วก็ผสมปุ๋ ย 15 – 15 – 15 ลงไปด้วย 1 กำมือ/หลุม จากนั้นค่อยเอาต้นกล้ามะม่วงมาลงปลูกและกลบดินให้พูนสูงขึ้นมาจากพื้นดินเล็กน้อยเพื่อป้ อ ง กั น น้ำขัง แล้วจากนั้นหากหลักไม้มาปักและมั ด เ ชื อ กไว้ป้องกันต้นล้ม

การให้น้ำมะม่วง หากมีฝนตกอยู่ตลอดก็ปล่อยให้ฝนทำหน้าที่รดน้ำให้ได้เลย แต่ถ้าหากฝนเริ่มทิ้งช่วงนานก็ควรจะรดน้ำทุกวัน หรือรดแบบวันเว้นวันก็ได้ พอเข้าหน้าแล้งก็วันเว้นวันเลย พอมาถึงระยะติดผลประมาณ 3 – 4 ปีหลังการปลูก การให้น้ำเราก็ปรับเป็น 2 – 3 วัน/ครั้งได้ การใส่ ปุ๋ ย ช่วงระยะ 1 – 3 ปีแรกของการปลูกที่ยังไม่ให้ติดผลนั้นใช้เป็นปุ๋ ยคอก 3 – 5 กำ/ต้นและปุ๋ ย 15 – 15 – 15 จำนวน 1 กำมือ/ต้น ต่อไปในช่วงที่ติดด อ ก ติดผลก็มาใช้เป็น ปุ๋ ย 10 – 10 – 20 และ ปุ๋ ย ค อ ก ในอัตราเดียวกันเลย แล้วก็ปล่อยให้มะม่วงติดต่อ

การเก็บเกี่ยว มะม่วง 3 ฤดูโชคอนันต์นั้นจะมีต้นโตเค็มที่ก่อนในช่วง 1 – 3 ปีแรก แล้วจากนั้นก็ปล่อยให้ติดผลได้เลย ซึ่งจะมีระยะการให้ผลอยู่ 3 ช่วงด้วยกัน ระยะ 3 – 6 ปี ให้ผลน้อย – ปานกลาง ส่วนระยะ 7 – 15 ปี ผลผลิตเริ่มเยอะขึ้น และในระยะ 16 ปีขึ้นไปผ ล ผ ลิ ตจะกลับน้อยลงมาเรื่อยๆ เหมือนเดิม

มะม่วงชนิดนี้จะให้ผลเยอะสุดในช่วงปีที่ 13 ใครที่ปลูกเพื่อการค้าก็ได้ร า ย ไ ด้ ดีแน่นอน เพราะว่ามีผลผลิตให้เก็บตลอดระยะเวลาหลายปีเลย ใครสนใจอย ากจะปลูกมะม่วง 3 ฤดูขายก็ลงมือทำกันได้เลย แต่ในระหว่างรอมะม่วงโตก็อย่ าลืมหาอาชีพอื่นทำไปพร้อมกันด้วยนะ

Facebook Comments Box

Check Also

กินน้ำตาลเป็น ชีวิตหวานชื่น

น้ำตาลจะไม่เป็น …