Home / สาระเป็นความรู้ / สูตรปุ๋ยหมักบำรุงต้นชะอม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ต้น และแตกยอดดี

สูตรปุ๋ยหมักบำรุงต้นชะอม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ต้น และแตกยอดดี

ตามปกติทั่วไปเกษตรกรผู้ปลูก ชะอม ส่วนใหญ่ จะใช้ปุ๋ยคอกผสมกับแกลบใส่โคนต้นชะอมเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตเพียงเท่านั้น แต่คุณสวน สืบสาน มีความต้องการให้ชะอมที่ปลูกมีการเจิรญงอกงาม แข็งแรง และแตกยอดใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้คิดค้น สูตรปุ๋ยหมักบำรุงต้นชะอม ให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรงและสามารถแตกยอดได้ดี ที่นอกจากจะให้ผลดีเป็นที่พึงใจแล้วยังประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายใน การปลูกและดูแลรักษาชะอม ได้อีกด้วย

คุณลุงสวน สืบสาย เกษตรกรปลูกชะอม อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านโง้ว ตำบลกุดนกเป้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ทำการปลูกชะอมมาแล้วกว่า 4 ปี ซึ่งได้ทำการปลูกชะอมในเนื้อที่ 4 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ที่ด้วยกัน คุณลุงสวนบอกว่าการทำสวนชะอมนั้นก็ถ้าเราทำมากก็ได้เงินมากแต่ถ้าทำน้อยหรือเป็นอาชีพเสริมก็พอที่จะได้เช่นกัน เพราะต้นชะอมนั้นไม่ได้ดูแลรักษายากเหมือนต้นไม้ชนิดอื่นๆ หรือพืชชนิดอื่นๆ เมื่อก่อนคุณลุงสวนก็ทำนาเหมือนเกษตรกรคนอื่นๆ แต่เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นบวกกับคุณป้าที่ไม่สบายจึงไม่สามารถทำงานหนักได้ จึงได้หันมาเริ่มปลูกชะอมในพื้นที่ของตนเองที่มีอยู่ภายในบ้านและรอบๆบ้าน ถือว่าสามารถทำรายได้ และเลี้ยงครอบครัวได้ การดูแลชะอมไม่ยุ่งยากไม่เปลืองเวลามากมายนัก จึงตัดสินใจเลือกปลูกชะอมและเป็นหมู่บ้านที่เริ่มมีการปลูกชะอมมานานแล้วด้วย ทำให้ชุมชนที่คุณลุงสวนอาศัยอยู่ปลูกชะอมกันเกือบทุกครัวเรือน และ มีตลาดรองรับตลอดทั้งปี ได้แนะวิธีการทำปุ๋ยสูตรบำรุงชะอมให้ต้นแข็งแรงและแตกยอดดี สูตรปุ๋ยบำรุงชะอมให้ต้นแข็งแรงและแตกยอดดี
1.ปุ๋ยคอกทุกชนิด จำนวน 100 กิโลกรัม 2.เศษใบไม้แห้งหรือฟางแห้ง จำนวน 20 กิโลกรัม 3.กากน้ำตาล จำนวน 3 กิโลกรัม 4.ปุ๋ยยูเรีย จำนวน 1 กิโลกรัม 5.น้ำ จำนวน 20 ลิตร

วิธีการทำ 1. ละลายปุ๋ยยูเรียกับน้ำให้เข้ากัน จนยูเรียนั้นละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำ จากนั้นก็นำกากน้ำตาลเทลงไปผสมกันคนให้เข้ากันให้ดีพักไว้ก่อน 2.นำปุ๋ยคอกมาผสมคลุกเคล้ากับเศษใบไม้และเศษฟางให้เข้ากัน แล้วก็นำน้ำที่ผสมไว้มาราดลงไปในกองปุ๋ยคอกแล้วก็กลับกองปุ๋ยให้ได้นำเสมอกัน 3.หลังจากที่เทน้ำราดและคลุกเคล้าปุ๋ยกับน้ำเข้ากันดีแล้ว ก็ต้องหมักปุ๋ยทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน ระหว่างนั้นต้องกลับกองปุ๋ยทุกๆ 7 วันเพื่อให้ความร้อนจะปุ๋ยนั้นคลายออกได้บ้าง 4.การทำปุ๋ยหมักนี้ต้องอาศัยร่มเงาต้นไม้ ให้พอมีแดดร่ำไรเพียงพอ และน้ำที่เทราดลงไปนั้นให้ปุ๋ยมีความชื้นประมาณ 60% หรือสามารถกำเป็นก้อนได้ ไม่ให้แฉะมากเกินไป วิธีการใช้ ใส่รอบโคนต้นชะอมต้นละ 1 กก. เพื่อบำรุงต้นชะอมให้แข็งแรง และ ทำให้ต้นชะอมนั้นสามารถแตกยอดอ่อนได้เร็วจะงามขึ้น ควรใส่ให้ทุกๆ 3 เดือน

Facebook Comments Box

Check Also

กินน้ำตาลเป็น ชีวิตหวานชื่น

น้ำตาลจะไม่เป็น …